Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament i El Corte Inglés han signat avui la compravenda del solar on s’ubicarà el centre comercial

Escoltar

L’Ajuntament i El Corte Inglés han signat avui la compravenda del solar on s’ubicarà el centre comercial

L’alcalde ha destacat que és un gran dia per a Mataró i un gran pas de ciutatL’Ajuntament de Mataró, PUMSA i El Corte Inglés han signat avui l’escriptura pública de compravenda de la finca del futur centre comercial així com la concessió del subsòl per a la construcció de l’aparcament públic contigu a l’edifici comercial. Aquesta signatura es du a terme amb tots els requeriments i terminis contractuals pactats per ambdues parts.


 

L’alcalde, Joan Mora, en aquest acte de signatura ha volgut “agrair a tothom que ha treballat en aquest projecte des del 1998, a les forces polítiques i sobretot a Joan Antoni Baron, als tècnics de la casa i als tècnics de PUMSA”. Mora ha remarcat que “és un gran dia per a Mataró, un gran pas endavant de ciutat. Tots junts estem al costat d’aquest projecte i tots ens hi hem d’implicar”.

 

El 2 de juny de 2009, les parts varen signar l’escriptura pública de compromís de compravenda acordant que PUMSA posaria a disposició d’El Corte Inglés la finca indicada en les condicions pactades, en un termini màxim de 2 anys.

 

Les condicions pactades per ambdues parts, inclouen, per part de PUMSA, la inscripció registral de la finca resultant a favor seu així com l’aprovació definitiva i publicació del planejament urbanístic derivat, a més de la finalització dels treballs de desmuntatge i trasllat de la nau catalogada Fàbregas i de Caralt.

 

Per la seva part, El Corte Inglés ha sol·licitat i obtingut la llicència comercial autonòmica, la llicència municipal d’obres segons la definició volumètrica de l’edificació del Pla de Millora Urbana PMU-06 per al desenvolupament de l’activitat comercial, objecte del concurs.

 

El preu global d’aquesta compravenda és de 24 milions d’euros (IVA exclòs), tal i com està fixat al plec del concurs. D’aquest total, 4,8 milions d’euros (IVA exclòs) es van fer efectius el dia de la signatura de l’escriptura de compromís de compravenda. La resta, 19,2 milions d’euros (IVA exclòs), es fa efectiva avui mateix, amb aquesta signatura.

 

Un cop l’escriptura signada i complertes les condicions de la llicència concedida i informes preceptius, s’iniciaran els treballs previs i la construcció, esperant que en tres anys estigui acabat l’edifici i iniciada l’activitat.

 

 

Nou projecte comercial: característiques de l’edifici

 

L’oferta d’El Corte Inglés per a la ciutat de Mataró serà completa, i inclourà tots els serveis que ofereix un centre comercial d’aquesta firma.

 

Mataró guanyarà en atractiu comercial, fet que beneficiarà a tot el comerç i als seus serveis. I sobretot suposarà una font de generació d’ocupació, es generaran més de vuit-cents llocs de treball.

 

El futur edifici comptarà amb 4 plantes d’alçada i 6 soterranis. El total de sostre que es construirà serà de 67.720 m² més 13.696 m² d’aparcament en subsòl públic, fent un total construït de 81.416 m². El pressupost de construcció de les obres segons el projecte presentat és de 43,5 milions d’euros.

 


L’activitat comercial es desenvoluparà en un espai de 38.872 m² i l’aparcament tindrà una capacitat total de 926 places.

 

(*) S'adjunten dues imatges de com podria ser el futur centre comercial.