Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament modifica de nou el Pla General per garantir la viabilitat del sector discontinu Riera de Cirera-Rocafonda

Escoltar

L’Ajuntament modifica de nou el Pla General per garantir la viabilitat del sector discontinu Riera de Cirera-Rocafonda

La reurbanització de la carretera de Cirera anirà a càrrec de la iniciativa privada

El Ple municipal va aprovar el passat 12 de gener una segona modificació puntual del Pla General d’Ordenació que afecta a l’àmbit Riera de Cirera-Rocafonda.

 

L’Ajuntament impulsa des de l’any 2005 una nova ordenació urbanística d’aquest sector discontinu, que està repartit en 4 àmbits de la ciutat: dos situats a Cirera, un a Can Soleret i l’altre a Rocafonda. Al juliol de 2007 la Generalitat de Catalunya va donar el vistiplau definitiu al nou planejament que, a grans trets, contempla la creació de 600 habitatges i més de 15.000 m² de sostre terciari, la implantació de dos centres escolars públics –un a Cirera (l’Escola Marta Mata) i l’altre a Rocafonda– i un parc lineal de grans dimensions a la carretera de Cirera com a frontissa entre el barri de Cirera i el Camí de la Serra.

 

A part de les obligacions dels propietaris del sector per fer front als costos que li corresponen per desenvolupar-lo, el planejament vigent preveu una aportació addicional per unes obres externes al sector per a la reurbanització de la carretera de Cirera i els entorns de Rocafonda.

 

El nou document de modificació pretén tres objectius principals:

 

-         Ajustar-se a la realitat econòmica que imposa la crisi.

-         Assegurar la reurbanització de la carretera de Cirera

-         Assolir la màxima seguretat jurídica en el desenvolupament del nou sector.

 

Els ajustos introduïts no afecten a l’ordenació prevista inicialment i consisteixen a:

 

-         Es deixa sense efecte la càrrega urbanística externa prevista a Rocafonda, atès que amb la recent urbanització del Parc de Rocafonda, gràcies als ajuts de la Llei de Barris, s’han assolit els objectius previstos en aquest àmbit.

 

-         S’incorporen com a càrregues internes del sector les obres de reurbanització de la carretera de Cirera, que formaran part d’un projecte únic d’urbanització juntament amb les obres pròpies de l’àmbit que executarà directament la iniciativa privada.

 

-         Es revisa l’estudi econòmic del pla per ajustar-lo a la realitat del mercat immobiliari

 

El desenvolupament del sector serà a càrrec dels propietaris del sector.

 

El Govern municipal es compromet a reurbanitzar el tram de la ronda de Jaume Ferran, no contemplat pel planejament, quan sigui econòmicament viable.