Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament presenta 1.042 factures per valor de 12,1 milions d’euros al Fons per al finançament de proveïdors de l’Estat

Escoltar

L’Ajuntament presenta 1.042 factures per valor de 12,1 milions d’euros al Fons per al finançament de proveïdors de l’Estat

L’Ajuntament de Mataró ha presentat 1.042 factures per valor de 12.079.395, 64 euros al Fons per al finançament de factures de proveïdors del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.


 

Aquest fons, que està regulat en el Reial Decret 4/2012, és un pla de l’Estat per dotar els ajuntaments de diners per poder assumir les factures del 2011 que tenen pendent de pagament a empreses i autònoms. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques preveu una injecció de liquiditat de 35.000 milions d’euros a través d’aquesta operació financera.

 

Ajuntament: 487 factures per valor de 5.545.360,17 €

Institut Municipal d’Educació: 61 factures per valor de 56.661,89 €

Institut Municipal de Promoció Econòmica: 189 factures per valor de 199.785,50 €

Institut Municipal d’Acció Cultural: 118 factures per valor de 165.607,95 €

Institut d’Esports: 88 factures per valor de 110.244,47 €

EPE Tecnocampus: 49 factures per valor de 253.054,72 €

EPE Mataró Audiovisual: 17 factures per valor de 8.364,19 €

Aigües de Mataró: 11 factures per valor de 49.865,37 €

PUMSA: 13 factures per valor de 2.042.224,57 €

GINTRA: 9 factures per valor de 3.648.226,81 €

Total: 1.042 factures per valor de 12.079.395,64 €

 

Fora de termini per optar a aquest fons, amb data de gener de 2012, l’Ajuntament de Mataró ha rebut altres factures importants de proveïdors. La més rellevant és la de la construcció de l’edifici El Rengle per part de l’empresa Fomento de Construcciones, ambcertificat de final d’obra de mitjans de 2010 i per un import de 27 milions d’euros, dels quals ja se n’han pagat 3’5.

 

 

Què han de fer els proveïdors

 

El passat dia 15 va finalitzar el termini atorgat per l’Estat a les administracions locals per presentar el llistat de factures i l’import corresponent. A partir d’ara, els proveïdors poden anar als ajuntaments amb els quals tenen deutes perquè els informin si estan inclosos en el pla i l’entitat local té l’obligació de pagar.

Els proveïdors que no consten a la llista podran sol·licitar a l’Ajuntament l’emissió d’un certificat individual, que expedirà intervenció de l’ajuntament en un termini màxim de 15 dies. Si passat aquest termini no hi ha resposta, s’entendrà reconegut el dret a cobrament per silenci positiu.

Els serveis d’intervenció dels  ajuntaments hauran de comunicar, en els cinc primers dies d’abril i maig els certificats rebutjats i no contestats.