Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament reajusta l’ordenació urbanística dels entorns del carrer de Miquel Biada per a la seva aprovació definitiva

Escoltar

L’Ajuntament reajusta l’ordenació urbanística dels entorns del carrer de Miquel Biada per a la seva aprovació definitiva

La proposta, aprovada al Ple de maig, exclou de l’àmbit afectat la residència LaiaL’Ajuntament de Mataró ha aprovat un segon text refós de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació als entorns del carrer de Miquel Biada. El Ple municipal celebrat el 3 de maig va donar el vistiplau a la nova proposta, amb els vots favorables de CiU, PSC, PPC i PxC. Els grups municipals d’ICV i CUP s’hi van abstenir.

 

El Ple de l’Ajuntament va aprovar al gener de 2007 els treballs preparatoris per iniciar la modificació urbanística del sector. La nova ordenació ha tingut una llarga tramitació durant la qual s’han anat introduint diferents canvis. Al maig de 2011 es va aprovar un text refós per incorporar diferents prescripcions de la Generalitat de Catalunya i, durant el termini d’exposició pública, els propietaris del sector van presentar al·legacions. Algunes d’aquestes al·legacions han estat estimades i han motivat la redacció del segon text refós ara aprovat.

 

 

Àmbit i objectius de la nova ordenació

 

El sector afectat comprèn tres illes amb una superfície conjunta de 16.333 m². El primer àmbit comprèn la major part de l’illa delimitada entre la ronda de Joan Prim i els carrers de Tetuán, de Diego de Velázquez i de Francisco de Goya. La segona illa està delimitada pels carrers de Tetuán, de Francisco de Goya, de Miquel Biada i la ronda de Joan Prim, espai ocupat principalment per construccions industrials. La tercera illa coincideix amb la peça qualificada d’equipament situada a la cantonada del carrer d’Hernán Cortés i la ronda de Joan Prim.

 

La proposta de planejament vol transformar els usos industrials en un mixt d’usos terciaris i residencials que estiguin en sintonia amb la futura implantació d’El Corte Inglés a la cantonada del carrer de Miquel Biada i la ronda d’Alfons XII. A més, es persegueix integrar a l’àmbit els edificis i elements arquitectònics catalogats: la fàbrica Fontdevila i Torres, on es preveu una escola, i la nau principal i elements de la fàbrica Fàbregas i de Caralt que han estat desmuntats i emmagatzemats i es reconstruiran en una nova ubicació.

 

La modificació del planejament permetrà obtenir les cessions de sòls per a l’escola, així com els espais lliures previstos a la cruïlla de la ronda de Joan Prim amb el carrer de Miquel Biada; als terrenys adjacents a la fàbrica Fontdevila i Torres –on s’ubicarà una plaça oberta a la ronda de Joan Prim–; i a la confluència dels carrers de Miquel Biada, Tetuán i Sant Benet. 

 

 

Canvis respecte al primer text refós

 

El canvi més important respecte l’aprovació del primer text refós és l’exclusió de l’àmbit afectat dels sòls corresponents a la residència geriàtrica Laia. A la proposta anterior se’ls assignava usos terciaris en planta baixa i residencials a les plantes pis, amb un règim transitori perquè l’activitat actual pogués continuar. La residència s’incorporarà al sector veí de Ca l’Ymbern-Torrijos, que està en fase d’estudi per dur a terme també la modificació urbanística.

 

Pel que fa als usos, un 76,5 % del sostre privat serà residencial i el 23,5 % restant terciari-comercial (abans 75% i 25%). S’hi preveuen 273 habitatges, un 20 % de protecció oficial de règim general (59 habitatges), un 10 % de protecció oficial de preu concertat (28 habitatges) i la resta de règim lliure (186).

 

S’han ajustat els sòls destinats a zones verdes (3.513 m²) i equipaments (4.280 m²). Tot i que els ajustos suposen una reducció en 671 m², la superfície destinada a aquests usos està molt per sobre dels estàndards mínims que demana la legislació. En concret, el sector tindrà un escreix de 109 m² de zones verdes i de 1.023 m² de sòls per a equipaments.

 

Pel que fa a l’ordenació, s’han introduït variacions que es concreten en:

 

- A l’illa 1 (delimitada entre la ronda de Joan Prim i els carrers de Tetuán, de Diego de Velázquez i de Francisco de Goya) l’ordenació preveu blocs de 6 plantes cap a la ronda. S’ha millorat la ubicació de l’edifici previst a l’interior de l’illa, que tindrà 4 plantes, per alliberar les vistes de la nau de Fontdevila i Torres.

 

- A l’illa 2 (entre els carrers de Tetuán, de Francisco de Goya, de Miquel Biada i la ronda de Joan Prim) s’ha eliminat un espai porxat previst a la cantonada de la ronda amb el carrer de Francisco de Goya. També s’ha redissenyat la cantonada de l’edifici residencial que donarà a la plaça on es reconstruirà la nau de Fàbregas i de Caralt, i s’ha reduït el sostre assignat a la torre de 15 plantes que es preveu a la cantonada del carrer de Miquel Biada amb la ronda de Joan Prim, de manera que l’edifici serà més esvelt.

 

A l’estudi econòmic i de viabilitat del planejament s’han revisat, i ajustat a la situació actual del mercat, tant els valors del sòl dels aprofitaments com les càrregues urbanístiques.