Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament repararà el pont i el mur de la riera de Sant Simó amb una subvenció de la Diputació de Barcelona

Escoltar

L’Ajuntament repararà el pont i el mur de la riera de Sant Simó amb una subvenció de la Diputació de Barcelona

L’actuació es farà amb caràcter d’urgència per evitar nous esfondraments

El Servei d’Obres de l’Ajuntament repararà els fonaments del pont del Camí Ral de la riera de Sant Simó i el mur del marge dret d’aquesta mateixa riera a la ronda de Miguel de Cervantes. Aquestes dues actuacions urgents s’executaran mitjançant una subvenció de la Diputació de Barcelona que forma part del Pla de Concertació Xarxa de Municipis de Qualitat.

 

Les pluges intenses de la tardor de 2011 han accelerat el procés erosiu de les aigües i han provocat greus desperfectes en les infraestructures de canalització de la riera de Sant Simó que, en el cas del mur del marge dret, fins i tot ja han provocat esfondraments. Les reparacions són necessàries per evitar situacions de risc.

 

 

Pont del Camí Ral

 

Al tram de riera situat just aigües avall del pont del Camí Ral els fonaments del mur del marge dret estan descalçats i l’erosió també afecta la travessa situada a la llera. A més, l'Ajuntament va haver de fer el passat novembre una actuació urgent de desbrossada i neteja, ja que la vegetació i terres existents provocava que l’aigua no circulés en tota l’amplada de la riera, sinó que es concentrés justament a la zona on hi ha els elements més erosionats.

 

Els treballs previstos ara consistiran en formigonar la llera de la riera entre les piles del pont i la travessa situada aigües avall –uns 13 m de llargària– i en tot l’ample de la llera, d’uns 23 m. S’utilitzarà escullera i formigó en massa. També es reforçarà amb escullera el fonament del mur del marge dret i es conduiran les aigües cap el pont de l’N-II per facilitar el desguàs de la riera.

 

 

Mur del marge dret

 

Els fonaments del mur del marge dret de la riera de Sant Simó en el tram entre el Camí de les Cinc Sènies i el carrer de Francisco Herrera, d’uns 240 m de llargària, estan molt erosionats. Fins i tot, un tram d’uns 40 m del mur s’ha esfondrat a l’alçada del carrer de Sancho Panza. La situació és conseqüència de la manca de protecció del fonament del mur i la poca qualitat dels materials –el mur és de maçoneria, pedres i formigó en massa–. La presència, fins la passada tardor, de força vegetació i terres a la llera, que provocaven que fins i tot amb avingudes normals l’aigua passés per sota dels fonaments del mur, n’han accelerat l’erosió.

 

Les obres previstes contemplen la realització d’una escullera d’1 m d’alçada per sobre el nivell de la riera que protegeixi el peu del mur actual. El tram de mur esfondrat es reconstruirà formant un talús d’escullera inclinat de 4 m d’ample i 4 m d’alçada. També es reconstruirà la vorera de la ronda de Miguel de Cervantes. Per últim, es preveu realitzar una tanca de protecció de vianants a tot el llarg de la ronda.

 

L’Ajuntament va aprovar el passat mes de juny per decret el projecte de reparació del mur i també una memòria valorada per dur a terme la intervenció al pont del Camí Ral. El Ple municipal va ratificar ahir els decrets per poder procedir a l’adjudicació dels treballs a una empresa constructora.

 

Les dues actuacions estan pressupostades de manera conjunta en 167.841,30 € (IVA inclòs). La reparació del mur té una durada prevista de 7 setmanes, mentre que l’actuació als fonaments del pont del camí Ral es preveu que pugui ser executada en 2 setmanes.