Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament substituirà l’ús de l’herbicida Glifosat per tècniques alternatives

Escoltar

L’Ajuntament substituirà l’ús de l’herbicida Glifosat per tècniques alternatives

El Ple de l’Ajuntament va aprovar dijous passat, 4 d’octubre, deixar d’utilitzar l’herbicida Glifosat en espais urbans i substituir aquesta pràctica per altres mitjans mecànics o tècniques alternatives. Actualment a Mataró aquest herbicida ja té un ús molt restringit i controlat.

 

La decisió es fruit d’una proposta de resolució presentada per la CUP i ICV-EUiA, que es va aprovar per unanimitat. El text íntegre de l’acord és el següent:

 

“Els Grups Municipals de la CUP i ICV-EUiA traslladen al Ple de l’Ajuntament de Mataró la campanya de “Som lo que sembrem” d’alerta del risc d’ús de l’herbicida Glifosat i les conseqüències sobre la salut de les persones i el medi ambient.

 

El Glifosat és un herbicida utilitzat en la producció agrícola d’aliments. Per exemple, als EUA, al Brasil i a l’Argentina s’utilitza massivament en cultius transgènics de soja resistent al Glifosat de la multinacional Monsanto. Aquests cultius després són exportats a Europa, també a Catalunya, per fer pinsos per a l’alimentació de bestiar.

 

El Glifosat, en diverses presentacions comercials, s’utilitza també en agricultura convencional com a herbicida inespecífic, i també en jardineria en espais urbans. També es pot trobar a la venda al públic per a ús particular.

 

El Glifosat figura inscrit en el registre de productes fitosanitaris del “Ministerio de Agricultura”.

 

Recentment hi ha evidències provades científicament d’alteracions greus de la salut en la població exposada a l’herbicida Glifosat, d’alteracions dels ecosistemes i de contaminació ambiental d’aigua, sòl i aire.

 

El Glifosat s’utilitza a Mataró en tractaments fitosanitaris aplicats pels serveis municipals en espais públics de la ciutat, fins i tot en espais de pas i de joc freqüentats per la població.

 

L’Ajuntament de Mataró ja fa temps que s’esforça per minimitzar l’impacte sobre el medi ambient i la salut de les persones: Protocol d’actuació de tractaments fitosanitaris de 2006, Manual d’actuació de lluita integrada, i la introducció d’elements de lluita biològica en el tractament de plagues en jardineria i arbrat. L’any 2007 el Ple va aprovar per unanimitat declarar la ciutat zona lliure de cultius transgènics.

 

Tot i aquests esforços, davant les noves evidències de la perillositat del Glifosat, ara cal aplicar el principi de precaució per prevenir danys i protegir la salut dels ciutadans, sobretot dels més sensibles (nens petits i dones embarassades).

 

Tot i la legalitat de l’ús del Glifosat, per davant de tot l’Ajuntament té la responsabilitat i compromís de promoure i protegir la salut dels nostres ciutadans, i per això cal aplicar mesures preventives.

 

És per tots aquests motius el que els Grups Municipals de la Candidatura d’Unitat Popular i Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa proposen al Ple de l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels següents acords:

 

Primer.- L’Ajuntament de Mataró retirarà de manera preventiva i immediata el Glifosat que ara apliquen els serveis municipals com a herbicida en espais urbans freqüentats per població sensible a la seva exposició, i substituirà aquesta pràctica per mitjans mecànics per desherbar o per qualsevol altra tècnica compatible amb la salut dels ciutadans i del medi ambient.

 

Segon.- L’Ajuntament de Mataró substituirà l’aplicació del Glifosat en àrees no freqüentades per la població en el termini d’un any, experimentant en aquest temps les millors pràctiques alternatives respectuoses, sostenibles i sense risc.

 

Tercer.- L’Ajuntament de Mataró s’adreçarà al MOPU i a RENFE per demanar informació de l’aplicació de Glifosat en el terme municipal de Mataró i sol·licitar que, com a mesura preventiva de protecció de la salut, no s’apliqui aquest herbicida en el desherbat de vores de les carreteres de la seva competència i de les vies de ferrocarril.

 

Quart.- L’Ajuntament de Mataró continuarà explorant alternatives per minimitzar l’impacte sobre la salut de les persones i la contaminació ambiental, i es proposa l’objectiu de substituir els plaguicides de síntesi que s’utilitzen actualment per tècniques de lluita biològica respectuoses amb el medi.

 

Cinquè.- L’Ajuntament de Mataró adopta el compromís d’informar, sensibilitzar i educar a la població dels avantatges de la lluita biològica respectuosa amb la salut de les persones i el medi ambient.

 

Sisè.- L’Ajuntament de Mataró traslladarà els presents acords al Ministeri espanyol d’obres públiques, a la direcció de RENFE, a “Som lo que sembrem” i a les entitats de la ciutat mitjançant els consells de participació”.