Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La modificació del PMU d’Iveco-Renfe/Farinera/Veïnat de Valldeix permet el desenvolupament d’activitats econòmiques de manera provisional

Escoltar

La modificació del PMU d’Iveco-Renfe/Farinera/Veïnat de Valldeix permet el desenvolupament d’activitats econòmiques de manera provisional

El planejament vigent no admetia fer-hi obres ni concedir noves llicències

El Ple municipal ordinari de gener ha fet l’aprovació provisional de la modificació puntual de la disposició transitòria del Pla de Millora Urbana (PMU) de l’àmbit Iveco–Renfe/Farinera/Veïnat de Valldeix. La modificació, que s’ha aprovat per unanimitat, possibilita fer a la zona determinades obres i activitats de caràcter provisional cosa que no era permès fins ara.


 

L’àmbit Iveco–Renfe/Farinera/Veïnat de Valldeix és un àmbit de transformació de teixit industrial de 93.522 m² situat en el front litoral i 9.003 m² al Veïnat de Valldeix. El planejament vigent preveu la seva execució en una única actuació urbanística i no permet autoritzar llicències de caràcter provisional mentre l’àmbit no es transforma atès que la voluntat ha estat executar-lo de manera immediata.

 

 

Modificació de la disposició transitòria

 

La dificultat d’execució de l’àmbit de manera immediata causada pels problemes generats pel canvi de context econòmic i financer i atenent a les al·legacions dels propietaris presentades contra l’aprovació inicial de la divisió poligonal que es va acordar a la Junta de Govern Local del 21 de març de 2011, han posat de manifest la necessitat de modificar la disposició transitòria i així permetre determinades obres i usos de caràcter provisional en aquest àmbit.

 

Així doncs, la modificació proposa substituir el règim transitori de llicències per tal de què es puguin fer obres i activitats econòmiques i sense que aquestes comportin càrregues en el futur desenvolupament del sector (amb el caràcter provisional ja es renuncia explícitament a qualsevol indemnització).

 

La modificació comporta:

 

. Activitats existents: es permetrà mantenir l’activitat en funcionament, i/o canvi de nom del titular de l’activitat amb les mateixes condicions de llicència en què han estat atorgades, sempre que s’adaptin als límits de molèstia, nocivitat, insalubritat i perill.

 

. Noves activitats: s’admetran noves activitats i ampliacions de les activitats existents si estan relacionades amb l’emmagatzematge, la prestació de serveis particulars a la ciutadania, les activitats de lleure, esportives, recreatives i culturals, la restauració, les oficines i les activitats comercials.

 

. Obres: es permetran obres amb caràcter provisional de reparació, manteniment, conservació i l’adequació dels locals a les noves activitats.

 

. Enderrocs: per tal de garantir la seguretat de les persones, es permetrà efectuar l’enderroc de les construccions i instal·lacions existents amb caràcter avançat a l’execució de l’àmbit.

 

 

Tramitació

 

La Junta de Govern Local del 31 d’octubre de 2011 va aprovar aquest document amb caràcter inicial. Una vegada feta l’aprovació provisional en el Ple municipal de gener, resta pendent l’aprovació definitiva que correspon a la Generalitat de Catalunya.