Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La modificació del Reglament Orgànic Municipal farà possible la reducció de la durada dels plens

Escoltar

La modificació del Reglament Orgànic Municipal farà possible la reducció de la durada dels plens

Se suprimeix l’apartat de les declaracions institucionals i es limita la presentació de propostes de resolució i de precs i preguntes per part dels grups municipalsEl Ple va aprovar ahir provisionalment l’avantprojecte de modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM), que regula el funcionament dels òrgans de govern municipals, els drets i deures dels membres de la Corporació, i els drets d’informació i participació ciutadana a l’Ajuntament.


 

El principal objectiu de la modificació del ROM és la reducció de la durada de les sessions plenàries, que en els darrers anys venia sent superior a sis hores. De totes maneres, la revisió del reglament ha permès suprimir qüestions obsoletes, afegir altres aspectes o millorar-ne la redacció dels articles continguts.

 

Quant al règim de funcionament dels plens, les novetats més importats són la supressió de l’apartat de declaracions institucionals i la limitació del número de propostes de resolució i de precs i preguntes a formular per cada grup municipal.

 

Les declaracions institucionals passaran a  ser debatudes i aprovades  a la Junta de Portaveus i l’alcalde serà l’encarregat de donar compte d en el Ple següent a la seva aprovació.

 

El número de propostes de resolució, que hauran de presentar-se per escrit 7 dies abans, es limitarà a 1 per cada grup municipal, a banda de les que siguin signades per tots els grups municipals. En cas que hi haguessin regidors no adscrits, podran presentar en conjunt 1 sola proposta de resolució.

 

Els precs i preguntes, es limitaran a 6 per cada grup municipal que tingui 8 regidors o més, 4 per als grups d’entre 4 i 7 regidors, i 2 per als grups de menys de 4 regidors i per al conjunt dels regidors no adscrits.

 

En l’apartat de precs i preguntes també s’ha afegit una limitació del temps d’intervenció dels regidors, que serà d’un màxim de 5 minuts. No es modifiquen el temps d’intervenció dels regidors durant la resta de la sessió, que continua sent de 10 minuts per als ponents i 5 minuts per a cada portaveu o regidor que hagi sol·licitat la intervenció en l’assumpte.

 

Les sessions plenàries hauran de començar i acabar el mateix dia, però per motius excepcionals, el Ple podrà votar la seva continuïtat si ho acorden almenys dos terceres parts dels regidors.

 

Pel que fa a les comissions informatives, el nou ROM especifica que aquests òrgans estaran formats per representants de tots els grups municipals en un número proporcional a la representació obtinguda a l’Ajuntament o bé per un representant de cada grup municipal, cas en el qual funcionarien mitjançant el sistema de vot ponderat. Els regidors adscrits, en cas d’haver-hi, tindrien dret a tenir 1 sol representant a cada comissió informativa.

 

El darrer aspecte que s’ha modificat del Reglament i que afecta a la participació ciutadana és la limitació a 5 minuts del temps d’exposició de les persones que prenguin la paraula en el Ple, sol·licitud que han de formular amb 24 hores d’antel·lació a través d’una entitat registrada. A més, s’ha afegit un supòsit per tal que els grups de veïns puguin aprofitar aquest sistema de participació en el Ple, sempre i quan la seva petició vingui avalada per almenys 500 signatures de residents a Mataró majors d’edat.

 

Finalment, entre els aspectes que s’han modernitzat o que havien quedat obsolets hi ha, per exemple, la supressió del registre de grups municipals o el canvi de la paraula “conseller” delegat per “regidor” delegat.

 

El Reglament Orgànic Municipal de Mataró va ser creat l’any 1988, i ha estat modificat en els anys 1997, 2002 i 2005. El nou avantprojecte va ser un encàrrec que va fer el 29 de juny la Junta de portaveus a la Secretaria General de l’Ajuntament, que va presentar un primer text, que ha sigut esmenat pels grups municipals abans de presentar-se ahir al Ple.