Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les famílies nombroses podran demanar les bonificacions de l’Impost de Béns Immobles a partir de maig

Escoltar

Les famílies nombroses podran demanar les bonificacions de l’Impost de Béns Immobles a partir de maig

L’Ajuntament destinarà 300.000 € a subvencionar l’IBI de famílies desfavorides

L’Ajuntament aplicarà aquest any dos tipus d’ajuts per pagar l’Impost de Béns Immobles (IBI) a les famílies: la bonificació per famílies nombroses i la subvenció per les famílies desfavorides. A aquest últim concepte s’ha destinat una partida de 300.000 € del pressupost municipal 2012 i, durant el primer trimestre de l’any, s’establiran els criteris per a l’atorgament dels ajuts. Aquestes són algunes de les mesures de caràcter social previstes en les ordenances municipals per al 2012 destinades a atenuar l'impacte de l'increment de l'IBI (32% de mitjana) que s'ha hagut de fer per llei.
Les famílies nombroses que vulguin obtenir una bonificació de l’Impost de Béns Immobles (IBI) han de presentar les sol·licituds a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament o als centres cívics. El període per fer la petició va del 3 de maig fins al 4 d’agost 2012.
Aquestes bonificacions podran ser del 50 % per a famílies amb 3 o 4 fills (o 2 si un és disminuït) o del 70 % per a famílies amb més de 5 fills (o 4 si un és disminuït). Arran de la recent aprovació de la modificació de les ordenances fiscals, l’Ajuntament ha acordat que concedirà fins a un límit màxim de 200 €. En tot cas, el rebut s’haurà de pagar dins del període voluntari, i si l’Ajuntament accepta la sol·licitud de bonificació es procedirà al retorn de la quantitat que correspongui.
Els interessats han d’omplir una instància i acompanyar-la de la fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa vigent, el certificat de convivència (fent constar que tots els membres de la família viuen en la mateixa finca) i la fotocòpia de la declaració de renda dels membres de la unitat familiar.
Els requisits per obtenir la bonificació són:
- Tenir reconeguda la condició de família nombrosa d’acord amb la normativa vigent, i estar en possessió del títol corresponent vigent.
- El subjecte passiu ha de ser titular de l’IBI i la persona principal de la família.
- L’habitatge ha de ser l’habitual, és a dir, aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal d’habitants, i en conseqüència només es concedirà per un habitatge.
- La suma de les bases imposables en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)corresponents al conjunt de persones que viuen a l'habitatge i constitueixen la unitat familiar no pot excedir de les següents quantitats en relació al número de fills:

3 fills-  36.980 €


4 fills- 51.773 €


5 fills- 66.565 €


6 fills- 81.358 €


7 fills- 96.150 €


8 fills- 110.942 €


9 fills- 125.734 €


10 fills- 140.527 €


11 fills- 155.319 €.