Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró aprova provisionalment un increment moderat dels impostos, taxes i preus públics en les ordenances per al 2013

Escoltar

Mataró aprova provisionalment un increment moderat dels impostos, taxes i preus públics en les ordenances per al 2013

El ciutadà pagarà uns 21 € més pels 4 principals impostos i es preveuen noves bonificacions de caire social

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per al 2013, que consisteix en un increment moderat dels impostos, taxes i preus públics de cara a l’any que ve.


 

Les noves ordenances fiscals estan condicionades pel Pla de Sanejament i el Pla econòmic i financer, aprovats per CiU, PSC i ICV-EUiA amb l’objectiu de millorar l’estat de les finances municipals i que l’Ajuntament està aplicant des del 2012 i que s’allargarà fins al 2016. En aquests plans el govern municipal es va comprometre a adequar la pressió fiscal a les circumstàncies socioeconòmiques que viu la ciutat garantint els ingressos suficients per al funcionament dels serveis municipals.

 

Així, es va acordar que l’Impost de Béns Immobles (IBI) no pujaria per sobre del 3,75% després de la revisió cadastral realitzada aquest any i que la taxa de la brossa mantindrà una pujada similar a la d’anys anteriors, del 7%, per apropar el que paga el ciutadà al cost real que la recollida i eliminació de residus té per a l’Ajuntament.

 

En definitiva, l’increment mitjà de la pressió fiscal serà del 3,5%, fet que representaria que un contribuent tipus haurà de pagar uns 21 euros més que en anys anteriors per fer front als quatre impostos i taxes més comuns (IBI, vehicle, escombraries i cementiris).

 

Al juliol, el govern municipal ja va fer el primer gest per frenar la pujada de l’IBI, que és la principal font d’ingrés dels ajuntaments, amb l’aprovació dels nous tipus impositius aplicables després de la revisió cadastral, establint una bonificació destinada a limitar a un increment màxim del 3,75% el rebut de cara a l’any que ve.

 

En el Ple extraordinari d’ahir s’ha aprovat el conjunt de la resta d’impostos, taxes i preus públics i també les bonificacions que els hi són aplicables. Les ordenances 2013 es van aprovar amb els vots a favor de CiU, les abstencions del PSC, PP, ICV-EUiA i CUP i el vot en contra de PxC.

 

L’impost de vehicles es congela (no puja) i la taxa per la recollida de les escombraries puja el 7% previst, però s’ha de tenir en compte que l’any que ve serà el primer on els ciutadans podran gaudir de les bonificacions aprovades l’any passat per l’ús de les deixalleries. Aquells que més emprin les deixalleries podran obtenir bonificacions de fins al 15% de l’esmentada taxa.

 

La taxa de cementiris s’incrementa un 4,20 %, tal com estava establert en el contracte subscrit amb l’empresa concessionària Cementiris Metropolitans.

 


 

IMPACTE SOBRE EL CONTRIBUENT MITJÀ

 

                                                               2012                           2013                VARIACIÓ

VEHICLE                                           143,88 €                     143,88 €          - (0%)

IBI                                                      350,22 €                     363,35 €          13,13 € (3,75%)

BROSSA DOMICILIÀRIA               105,40 €                     112,78 €          7,38 € (7 %)

CEMENTIRIS                                    13,79 €                       14,37 €            0, 58 € (4,20%)

 

TOTAL                                              613,29 €                     634, 38 €         21,09 € (3,44%)

 


 

 

Novetats en les bonificacions

 

Entre les novetats introduïdes en les ordenances hi ha noves bonificacions, com la prevista pel 70% de l’IBI per les famílies monoparentals, que s’iguala a la ja existent per les famílies nombroses.

 

Entre les mesures de caire social també s’ha introduït una novetat fruit d’una proposta de resolució aprovada per tots els grups municipals que consisteix en no cobrar les plusvàlues a les famílies obligades a fer la dació en pagament del seu habitatge. 

I s’ha establert una limitació de la bonificació del 95% existent en les plusvàlues causades per herències de l’habitatge habitual a favor de descendents, cònjugues i ascendents. En aquest cas, la bonificació no és aplicable si l’habitatge representa menys del 80% de la massa hereditària.  

 

També hi ha novetats quant a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), on augmenta el ventall de bonificacions per a fomentar la creació d’ocupació per part de les empreses.

 

 

Facilitats pel fraccionament dels deutes

 

Per donar facilitats al pagament dels tributs, com a mesura conjuntural, s’han ampliat les condicions de pagament fraccionat dels deutes. Per deutes inferiors a 6.000 €, hi ha possibilitat de fraccionar l’import fins a 2 anys sense necessitat d’aportar avals. Per deutes superiors a 6.000 € i fraccionaments per més de 6 mesos es requereix l’aval i el termini màxim és de 3 anys.

 

 

Factura de l’aigua i tarifa social

 

El rebut de l’aigua i clavegueram experimentarà un increment a causa de l’augment de dos conceptes que s’escapen de les competències municipals: l’augment de l’IVA i dels costos d’abastament d’Aigües Ter Llobregat (ATLL). Per això, a començament de mes el Ple va aprovar per unanimitat una proposta de resolució perquè la pujada del preu de l’aigua fos la menor possible i que la companyia municipal Aigües de Mataró pugués continguar garantint una aportació anual d’uns 2 milions d’euros per contribuir al Pla de Sanejament de l’Ajuntament.

 

La factura bimestral d’un abonat que consumeixi uns 15 m3 passarà de 29,96 € a 37, 81 €, és a dir, pujarà uns 7,85 € de mitjana.

 

Complementàriament es mantindrà la tarifa social vigent el 2012 i AMSA incrementarà l’aportació als Serveis Socials de l’Ajuntament fins 35.000 €/any amb l’objectiu d’ajudar a pagar el rebut de l’aigua a famílies amb risc exclusió social.

 

 

Altres tributs de caire no general

 

Quant a altres impostos, taxes i preus que no afecten de manera generalitzada al conjunt de la població, les ordenances 2013 preveuen, per exemple, un increment del preu de la zona blava del 5,5% i d’un 3,5% del’Impost de Construccions i Obres. També s’ha establert nous preus per la recollida de la brossa comercial, que canviarà de sistema, i noves taxes com la del traspàs de les parades dels mercats o la d’ocupació de via pública amb sacs de runa (abans no es distingia entre sacs i contenidors).