Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró crea amb caràcter d’urgència una comissió mixta per prevenir i evitar els desnonaments

Escoltar

Mataró crea amb caràcter d’urgència una comissió mixta per prevenir i evitar els desnonaments

L’alcalde ha signat un decret per accelerar la creació de l’òrgan

L’alcalde, Joan Mora, ha signat un decret per crear amb caràcter d’urgència una comissió especial mixta per prevenir i evitar desnonaments. L’objecte d’aquesta comissió serà estudiar les mesures a emprendre a nivell municipal per tal de prevenir i evitar els desnonaments, així com buscar alternatives que els evitin per motius econòmics o bé garantir el reallotjament digne de les famílies afectades.


El passat mes de desembre el Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat una proposta de resolució presentada per ICV-EUiA, PSC i CUP que, entre altres qüestions, reclamava a l’Estat aturar els desnonaments de les famílies i persones en situació d’insolvència sobrevinguda i involuntària, i apostava per crear de manera urgent una comissió especial per tractar aquests temes.Malgrat que és el Ple de l’Ajuntament l’òrgan competent per crear òrgans complementaris i de participació, la creació de la nova comissió s’ha fet mitjançant decret d’alcaldia, de data 25 de gener, amb l’objecte d’accelerar al màxim el tràmit. En el proper Ple se’n donarà compte d’aquesta decisió.El nou òrgan municipal té caràcter complementari, és de vocació temporal, de participació sectorial i de caràcter consultiu. Pel que fa a la seva composició, la comissió estarà formada per:


- un representant de cada grup municipal

- el defensor del Ciutadà o persona que el substitueixi

- el Degà de Col·legi d’Advocats de Mataró o substitut/substituta

- el jutge/jutgessa Degà dels Jutjats del Partit Judicial de Mataró o substitut/substituta

- un representant de les associacions i entitats següents: Plataformes d’Afectats per la Hipoteca, Creu Roja, Càritas, Conferències de Sant Vicenç de Paül, Cambra de la Propietat Urbana

- un representant dels principals bancs i caixes amb seu a Mataró

- representants dels administradors de finques i agents de la propietat immobiliària que operen en el municipi

- Federació d’Associacions de Veïns de Mataró

- Departament de Serveis Socials

- Prohabitatge Mataró –Oficina Local d’Habitatge– i/o el Servei d’Habitatge de l’Ajuntament

- altres representants d’entitats que es consideri oportú per la pròpia comissió una vegada constituïda.Pel que fa al seu funcionament, la Comissió especial mixta per prevenir i evitar desnonaments es regirà segons les normes generals del Reglament Orgànic Municipal i el de Participació Ciutadana aplicables als òrgans col·legiats.La comissió estarà presidida per la regidora d’Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge, Montserrat Rodríguez, que podrà delegar la presidència en qualsevol dels altres membres. La comissió nomenarà un secretari o secretària per aixecar acta de les reunions i podrà crear grups de treball i de seguiment dels acords que s’adoptin, organització que serà ratificada per l’alcalde i se’n donarà compte al Ple. Tant per constituir-se com per aprovar acords es requerirà un quòrum de majoria simple dels seus membres.L’Ajuntament ha convidat ja a les entitats i grups municipals a designar els seus representants. El següent pas serà nomenar els membres de la comissió i celebrar la reunió de constitució del nou òrgan.