Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PUMSA tanca l’exercici 2011 amb un resultat negatiu de 17.134.613 €

Escoltar

PUMSA tanca l’exercici 2011 amb un resultat negatiu de 17.134.613 €L’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) va aprovar dimecres els comptes anuals de l’exercici 2011 amb 7 vots a favor i 1 abstenció. PUMSA va tancar l’any amb 17.134.613 € negatius.


 

El més destacable d’enguany és que, amb la finalitat d’ajustar l’empresa a l’entorn actual i deixar el balanç el més sanejat possible, el compte de resultats de 2011 recull com a despeses conceptes no recurrents, principalment:

 

- Una provisió de 5.485.232 € per compensar la pèrdua de valor de la inversió en la societat mixta Porta Laietana, SA, donat el deteriorament d’aquest actiu, substanciat en sòl pendent d’urbanitzar.

 

- Una provisió per deteriorament de la cartera d’immobles de 6.046.323 €. La societat ha encarregat a experts indepedendents valoracions d’aproximadament el 80% de la seva cartera d’immobles en existències a 31 de desembre de 2011 amb la finalitat d’adequar-la a valors de mercat.

 

Descomptant aquestes dotacions, el resultat comptable de PUMSA estaria en 5.603.058 €, similar al de l’exercici anterior, produïts principalment per la càrrega financera que ha de fer front l’empresa (4.824.051 € en el 2011). En aquests moments, el que l’empresa deu a les entitats financeres (deute net) és de 78.961.317 €. 

 

El Patrimoni net al tancament de l’exercici 2011 és de 27.751.043 €, enfront els 39.765.708 € del 2010.

 

L’ampliació de capital que es va signar el 4 de febrer va reportar a la companyia 4.016.541 € i la incorporació al patrimoni del 10% d’aprofitament mig del setor Eix Herrera 2.279.690 € més, però el Patrimoni net de PUMSA s’ha reduït considerablement a causa de l’aplicació del resultat negatiu de l’exercici (17.134.613 €) i a un deteriorament d’actius per valor de d’1.795.217 €.

 

Els comptes anuals presentats al consell d’administració estaven acompanyats de l’informe previ dels auditors (BDO), l’informe de la intervenció municipal, així com l’informe de la gerència del grup PUMSA.