Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Una campanya de la Policia Local persegueix les actituds incíviques dels propietaris de gossos

Escoltar

Una campanya de la Policia Local persegueix les actituds incíviques dels propietaris de gossos

Un dels objectius és sensibilitzar sobre els deures i obligacions de tenir un animal

La Policia Local ha iniciat la XVII campanya “Gossos a la via pública”, que pretén detectar i denunciar comportaments incívics al carrer. La iniciativa està coordinada per la Unitat de Qualitat de Vida i es desenvoluparà fins al 7 de desembre.

 

La campanya té com a objectius detectar i denunciar infraccions contra la normativa vigent sobre tinença d’animals domèstics –tant la normativa general com les ordenances municipals sobre la matèria–, així com detectar els gossos no censats. La iniciativa preveu, per tant, accions informatives i accions sancionadores, a més d’intentar sensibilitzar i conscienciar els propietaris d’animals dels deures i obligacions que comporta la seva tinença.

 

Pel que fa a les accions informatives, quan es detecti un animal no censat els agents aixecaran acta i s’informarà al propietari de l’obligació d’inscriure’l en el cens en el termini d’un mes. També s’informarà els portadors dels animals de l’obligatorietat de tenir l’animal identificat mitjançant tatuatge o xip. 

 

Pel que fa a les accions sancionadores, es denunciarà els propietaris de gossos que:

 

- portin el gos deslligat a la via pública fora dels llocs autoritzats, i en qualsevol lloc si es tracta d’un gos potencialment perillós;

- permetin les miccions de l’animal a les façanes d’edificis, mobiliari urbà i monuments, així com a les zones d’esbarjo per a infants;

- no recullin les deposicions a la via pública;

- permetin l’accés dels gossos a zones d’ús infantil o senyalitzades per a infants;

- portin gossos potencialment perillosos deslligats, sense morrió, llicència municipal i/o assegurança.

 

 

Normatives

 

Les normatives que s’apliquen són les següents:

 

- Ordenança municipal de la via pública.

- Normativa municipal sobre la tinença d'animals domèstics.

- Ordenança de civisme de Mataró.

- Decret d’alcaldia de 13 de juny de 2007 que va aprovar els espais de Mataró on els gossos poden anar deslligats.

- Ordenança general de residus urbans i neteja viària 2009

- Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d’animals de companyia.

- Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

- Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

- Llei 50/1999 de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença dels animals potencialment perillosos.

- Reial Decret 287/2002 de 22 de març que desenvolupa la Llei 50/1999 de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença dels animals potencialment perillosos.

- Llei 2/2008 de 15 d’abril que aprova el Text Refós de la Llei de protecció dels animals.

- Llei 18/2009 de 22 d’octubre de Salut Pública.

 

 

Les sancions

 

Les infraccions detectades es poden sancionar amb imports variables en funció de la gravetat i de la normativa a aplicar. Per exemple, per no recollir les deposicions a la via pública l’Ordenança de residus preveu sancions que poden arribar fins als 750 € en el cas d’infraccions lleus, 1.500 € per a les greus i 3.000 € per a les molt greus.

 

Les infraccions en matèria de la Llei de protecció d’animals es poden sancionar amb multes de 100 a 400 euros les lleus, de 401 euros fins a 2.000 € les greus, i de 2.001 fins 20.000 euros les molt greus.

 

Per gossos potencialment perillosos les sancions poden oscil·lar entre 60,10 a 150,25 € les lleus, les greus de 150,25 a 1.502,53 €, i les molt greus de 1.502,53 a 30.050,60 €, d’acord amb la Llei 10/99. A més, no tenir llicència de gos potencialment perillós és molt greu segons la Llei 50/1999 i les sancions poden anar de 2.404 a 15.025,30 €.

 

Per temes de Salut Pública les sancions lleus poden arribar a 3.000 euros, les greus a 60.000 € i les molt greus fins el límit de competència municipal (100.000 €).

 

Les sancions per la Normativa municipal sobre la tinença d’animals domèstics poden ascendir fins a 30,05 euros les lleus, les greus fins 60,1 € i les molt greus fins a 90,15 €.