Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Una comissió de qualitat vetlla per la correcta integració del futur edifici d’El Corte Inglés a l’entorn

Escoltar

Una comissió de qualitat vetlla per la correcta integració del futur edifici d’El Corte Inglés a l’entorn

Farà informes previs al desenvolupament de cada fase del projecte

Una comissió de qualitat, integrada per arquitectes externs i del propi Ajuntament, vetllarà perquè el projecte arquitectònic del futur edifici d’El Corte Inglés s’integri correctament en l’entorn. La comissió es va crear per decret d’Alcaldia el passat 21 de desembre i va celebrar la primera reunió el 28 de desembre.

 

El Pla de Millora Urbana de l’illa de Fàbregas i de Caralt, on es construirà El Corte Inglés, establia com una obligació sotmetre el projecte arquitectònic de l’edifici comercial a l’avaluació i informe d’una comissió de qualitat constituïda per l’Ajuntament. Està formada per tres arquitectes externs de reconeguda vàlua i prestigi en el món professional i acadèmic –Antoni Bou, a proposta del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya; Joan Antoni Acebillo, a proposta d’El Corte Inglés; i Carles Díaz, a proposta del Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament– i tres tècnics de l’Àrea de Serveis Territorials i Via Pública de l’Ajuntament: Lluís Berenguer, Xavier Alemany i Rosa Busqué. Coordinarà la Comissió de Qualitat Lluís Berenguer, cap de l’Àrea de Serveis Territorials i Via Pública.

 

Les funcions de la comissió són vetllar per:

 

-         La correcta integració de la composició volumètrica a l’entorn existent.

-         La correcta relació amb els espais públics i els seus accessos (tant a nivell de vianants com de vehicles i mercaderies).

-         La qualitat de les característiques formals i arquitectòniques de l’edifici i les seves solucions constructives, materials, textures i colors.

-         La integració dels cossos destinats a instal·lacions i els seu impacte en el volum general de l’ordenació proposada.

-         El tractament de l’entorn previst a les obres d’urbanització.

 

A la primera reunió es va analitzar el projecte, prèviament al tràmit d’atorgament de la llicència d’obres. Com a conclusions, la comissió va considerar que el projecte resol de forma òptima la integració del futur edifici a l’entorn i la seva relació amb els espais públics i accessos. Així mateix, segons l’equip de tècnics, el projecte proposa una bona solució al problema d’integració dels cossos destinats a instal·lacions i el seu impacte en el volum general de l’ordenació.

 

En canvi, la comissió ha recomanat a El Corte Inglés estudiar de manera més integrada amb la façana els suports dels cartells promocionals.