Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Avui es constitueix el nou Consell de Ciutat

Escoltar

Avui es constitueix el nou Consell de Ciutat

És l’òrgan més important del nou sistema de participació de la ciutadania en els afers municipals

L’alcalde, Joan Mora, presidirà avui la constitució del nou Consell de Ciutat de Mataró, l’òrgan consultiu més important del sistema de participació de les entitats i de la ciutadania en els afers municipals que existeix a Mataró. L’acte tindrà lloc a Can Palauet, a les 19 hores.


 

El Consell de Ciutat és considerat en el nou Reglament de Participació Ciutadana que es va aprovar al desembre de 2012 com un “consell de consells” perquè bàsicament emana de la resta d’òrgans sectorials i territorials de participació ciutadana.

 

 

Nou reglament de Participació Ciutadana

 

El Reglament defineix els òrgans de participació dels quals es dota la ciutat per a articular la participació d’entitats i ciutadans/es sobre àmbits i territoris concrets. A la vegada, incorpora una nova definició i funcionament dels consells municipals de participació per tal de dotar-los d’homogeneïtat i coherència.

 

A partir de l’aprovació del Reglament es va iniciar tot un procés de desplegament d’allò que estableix el text i que ha suposat la constitució de 13 consells de participació de caire sectorial, dedicats a tractar els temes relatius a un àmbit de treball concret de la gestió municipal; i 6 consells territorials dedicats a tractar temes que afecten des de diferents perspectives diverses zones de la ciutat.

 

Per a finalitzar tot aquest procés de constitució dels òrgans de participació, aquesta tarda es constitueix el Consell de Ciutat, que vol ser un punt de trobada entre els diferents consells de participació, on es pugui intercanviar i conèixer la tasca dels diferents consells. El Consell de ciutat té també un caràcter global i l’objectiu de debatre i consensuar les grans línies estratègiques de la ciutat. En aquest sentit, en la sessió d’avui es farà un repàs de l’estat d’execució del PAM 2013 i s’explicarà el funcionament del procés participatiu d’elaboració del PAM 2014.

 Composició

 

El Consell de ciutat el composen representants dels grups polítics municipals, els dos sindicats més representatius, la Federació d’Associacions de Veïns de Mataró (FAVM), i dos representants de cada un dels consells de participació sectorial i territorials que esdevindran el nexe entre la tasca del consell que representen i el Consell de ciutat. 

Comissió permanent de Participació

 

La sessió d’avui del Consell de Ciutat també servirà per a escollir els integrants de la Comissió permanent de Participació, un nou òrgan de participació que serà l’encarregat de vetllar pel bon funcionament dels diferents processos i mecanismes participatius que s’endeguin al municipi, establint-se així un mecanisme de control i propostes al voltant de la participació a Mataró.

 

Per últim, aquesta primera sessió de constitució també es procedirà a l’elecció dels representants del Consell de Ciutat al Consell d’Administració de Mataró Audiovisual, tal i com estableixen els seus estatuts.