Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova la creació d’una comissió que definirà un nou Mapa Escolar

Escoltar

El Ple aprova la creació d’una comissió que definirà un nou Mapa Escolar

La comissió de treball formarà part del Consell Escolar Municipal

El Ple extraordinari, que va tenir lloc ahir sobre temes educatius, va aprovar per unanimitat la proposta d’acord per a la creació d’una comissió de treball en el si del Consell Escolar Municipal que tindrà per objectiu definir un nou Mapa Escolar a Mataró. La proposta la van presentar els grups municipals del PSC i CiU.


 

El text de la proposta és el següent:

 

“Mataró sempre ha apostat per la qualitat i l’equitat de l’educació, tant pel que fa als ensenyaments obligatoris, com d’escola bressol i formació permanent. Ha estat un treball on s’han implicat els diferents sectors, des de tots els grups municipals presents a l’Ajuntament a les comunitats educatives de docents i famílies. Una aposta a la que no podem renunciar com a ciutat.

 

La planificació escolar és una eina imprescindible per dissenyar una oferta de qualitat i equitativa, tant socialment com territorialment. És l’Ajuntament i les comunitats educatives qui millor coneixen la realitat, de forma propera i local, així com els projectes i processos més adients.

 

En aquests moments i davant els reajustos pressupostaris que obliguen a les retallades en polítiques públiques, de les que no se n’escapa l’educació, es fa necessari aclarir, repensar, debatre i acordar, quina ha de ser la planificació escolar per als propers anys que respongui millor a les necessitats de la ciutat i a la qualitat de l’educació.

 

El darrer 12 de juny es va celebrar una reunió, a la que es va convocar a tots els grups municipals, per tal de continuar els treballs sobre planificació escolar i crear una comissió del Consell Escolar Municipal, així com propostes per promoure la participació en el marc de la comunitat educativa i social.

 

Atès que l’article 9 del Reglament del Consell Escolar de Mataró preveu l’existència de comissions de treball i el 15.2 diu que la seva creació, composició, contingut i duració vindrà donada per l’acord del Plenari del Consell.

 

Es proposa al Ple Municipal el següent acord:

 

1. Que la presidència del Consell Escolar Municipal proposi a la propera sessió plenària la creació d’una comissió de treball específica amb la finalitat d’elaborar una proposta de Mapa Escolar de Mataró, que doni resposta a les necessitats educatives, demogràfiques, de qualitat i equitat social i territorial.

 

2. Que la comissió esmentada al punt anterior doni compte dels seus treballs a cada plenari del Consell Escolar Municipal i a la Comissió Informativa de Participació i Serveis a les Persones”.