Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple manté la unanimitat per afavorir la implantació d’El Corte Inglés a Mataró

Escoltar

El Ple manté la unanimitat per afavorir la implantació d’El Corte Inglés a Mataró

Aprovades provisionalment les modificacions puntuals del Pla General i el Pla Especial del Patrimoni que legitimen el trasllat de Can Fàbregas i de Caralt

El Ple municipal va aprovar ahir provisionalment, i de nou per unanimitat, les modificacions del Pla General d’Ordenació Municipal (PGOM) i el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró que donen legitimitat al trasllat de la fàbrica catalogada de Can Fàbregas i de Caralt amb l’objectiu d’afavorir la implantació d’El Corte Inglés als terrenys que ocupava la nau industrial.  

 

Els dos documents es van aprovar inicialment el passat mes de març, junt amb altres acords per desencallar la implantació de l’equipament comercial. Durant el període d’informació pública s’han presentat dos escrits d’al·legacions al nou planejament urbanístic de l’illa de Can Fàbregas per part de propietaris del sector “Entorns del carrer Biada”, i un escrit d’al·legacions conjunt de l’Assemblea Pagesa del Maresme i Unió de Pagesos de Catalunya, Comarca del Maresme. Totes les al·legacions han estat desestimades en tant que no estaven directament relacionades amb els objectius bàsics dels dos documents aprovats com són l’ordenació volumètrica de l’edifici del centre comercial i la regulació del trasllat dels elements catalogats.

 

L’aprovació definitiva de les dues modificacions correspon ara a la Generalitat de Catalunya.

 

 

Antecedents

 

Al 2008 la Generalitat va donar el vistiplau definitiu al Pla de millora urbana que havia impulsat l’Ajuntament per permetre la construcció del centre comercial a l’illa formada pels carrers de Tetuan, de Miquel Biada, de José Maria Torrijos i el passatge de José Maria Torrijos. En aquests terrenys s’aixecava Can Fàbregas i de Caralt, que entre 2009 i 2010 va ser desmuntada per peces i emmagatzemada en terrenys municipals al veïnat de Valldeix amb la intenció de reconstruir-la davant el futur centre comercial.

 

El passat novembre una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (838/2012) va anul·lar el Pla de millora urbana. Segons la sentència, el trasllat de la fàbrica no s’havia tramitat de manera correcta, ja que s’havia d’incloure al planejament general de l’àmbit (PGOM) i no al planejament derivat (Pla de millora urbana).

 

A més, segons la resolució del TSJC el redactat vigent del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic no permetia desmuntar els elements protegits per a la seva reconstrucció en un altre lloc. Arran d’aquesta resolució judicial El Corte Inglés va anunciar al desembre que ajornava l’inici de la construcció del centre comercial de Mataró.

 

 

Contingut de les modificacions

 

La modificació del PGOM en l’àmbit de l’illa de Can Fàbregas i de Caralt recull l’ordenació detallada dels terrenys en substitució del Pla de millora anul·lat. Tots el paràmetres es mantenen iguals en contemplar la implantació del centre comercial, amb l’únic canvi que també es preveu i regula el trasllat de la nau catalogada al sector “Entorns del carrer Biada”.

 

Pel que fa al Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró el canvi afecta a l’article 28 de la normativa, que ara incorpora de forma explícita la possibilitat de desplaçar o traslladar béns immobles declarats d’interès local (BCIL) en casos excepcionals per causa de força major, interès social i per la seva destinació a equipaments municipals.

 

Els convenis subscrits amb la Plataforma Salvem Can Fàbregas i la Candidatura d’Unitat Popular, aprovats també pel Ple de març, s’incorporen al document tècnic del planejament urbanístic i queden aprovats definitivament. En els dos convenis, l’Ajuntament es compromet i obliga a reconstruir els elements catalogats de Can Fàbregas per acollir la casa de la Cultura Popular abans del 24 de juliol de 2015, i a realitzar amb aquesta finalitat tots els tràmits que siguin necessaris.