Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple rebutja la reforma del sistema públic de pensions

Escoltar

El Ple rebutja la reforma del sistema públic de pensions

El plenari de desembre va aprovar la declaració institucional de rebuig a la reforma de les pensions del Govern de l’Estat. La declaració, presentada per ICV-EUiA i el PSC, es va aprovar amb els vots a favor de CiU, PSC, PxC, ICV-EUiA i la CUP i el vot en contra del PPC.


 

El text de la declaració institucional diu el següent:

 

“Atès que el passat 13 de setembre el Govern de l’Estat va aprovar l’Avantprojecte de Llei reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l’Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat Social. Els efectes d’aquesta reforma seran una reducció significativa de les expectatives de pensió dels futurs pensionistes i la pèrdua de poder adquisitiu per als actuals pensionistes. Aquesta és la primera vegada que una reforma del sistema de Seguretat Social afectarà no només a les futures persones beneficiàries de les pensions sinó també als

actuals pensionistes.

 

Atès que el disseny del factor de sostenibilitat proposat pretén lligar l’evolució de les pensions a criteris demogràfics, sense contemplar altres millores en l’equilibri financer del sistema. Amb l’objectiu d’ocultar els efectes reals de la seva reforma, el Govern de l’Estat insisteix a explicar que les pensions pujaran sempre com a mínim un 0,25 %. No explica que aquest increment suposa una important pèrdua de poder adquisitiu i, per tant, el conseqüent empobriment de les

persones grans.

 

Atès que el factor d’equitat intergeneracional, que completa la proposta de reforma, i que entraria en vigor l’any 2019, es basa en la previsió del creixement de l’esperança de vida, a partir dels 67 anys, aplicant-se una fórmula que disminuirà la pensió inicial cada cinc anys.

 

Atès que la pensió mitjana actual amb prou feines arriba als 800 € mensuals i milers de pensionistes estan molt per sota d’aquesta quantitat. Més del 50 % no sobrepassa els 700 € i el 25 % de les pensions contributives –així com el total de les no contributives– estan per sota del límit de la pobresa.

 

Atès que les despeses bàsiques de la llum, el gas, l’aigua, el transport i la cistella de la compra, al que cal sumar el copagament sanitari, incideix especialment en els pensionistes, devaluant encara més el seu minvat poder adquisitiu. La reforma que proposa el Govern agreujaria notablement aquesta situació, fins a condemnar a la misèria a una bona part dels i les pensionistes.

Atès que el Govern de l’Estat justifica la seva reforma, no com a conseqüència de la crisi actual, sinó basant-se en la inviabilitat del sistema a causa del suposat augment de la població jubilada, al pretès creixement de l’esperança de vida, al descens de la població activa i a la baixada contínua de la natalitat.

 

Atès que no obstant això, el dèficit actual de la Seguretat Social no obeeix a aquestes causes sinó a la recessió econòmica actual que ha provocat l’augment de l’atur i les retallades dels salaris, així com a les exempcions empresarials en matèria de cotització.

 

Atès que la política econòmica del Govern de l’Estat és la responsable de l’augment de l’atur i de les reduccions salarials, per la reforma laboral i la pèrdua d’ocupació pública. Tot això en honor de la privatització dels serveis i de l’estalvi de la despesa per destinar-ho al pagament del deute contret per salvar els bancs i les grans empreses.

 

Atès que en cas de dur-se a terme aquest projecte de reforma, les pensions adquiririen un caràcter benèfic en lloc de dret adquirit, mitjançant el pagament de les cotitzacions durant la vida laboral per tal de promoure els plans privats de pensions per a la minoria que pugui pagar-los. Cal tenir en compte que l’Estat espanyol continua per sota de la mitjana de la Unió Europea en despesa de

pensions. Segons les dades comparables més recents a nivell comunitari, l’any 2009 Espanya gastava un 29 % menys en pensions que la mitjana de la UE-27.

 

La despesa està situada de manera estable entorn del 10 % del PIB, sent la mitjana de la UE de més del 13 %, xifra que superen països com Itàlia, Àustria, França, Portugal, Grècia, els països nòrdics i Alemanya.

 

Atès que el Govern de l’Estat no ha valorat ni contemplat en les bases les alternatives a curt i llarg termini, factibles i amb gran suport entre els tècnics coneixedors del sistema de Seguretat Social, i no ha procedit al debat necessari en una qüestió tan rellevant per al present i futur per al conjunt de la ciutadania.

 

Per tot això, els grups municipals d’ICV-EUiA i el PSC proposen l’adopció dels següents

 

ACORDS

 

PRIMER.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Mataró a l’Avantprojecte de Llei reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la Seguretat Social aprovat pel Govern de l’Estat.

 

SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a paralitzar qualsevol intent de reforma de l’actual sistema públic de pensions que comporti retallades del poder adquisitiu dels pensionistes tant en el present com en el futur.

 

TERCER.- Sol·licitar l’obertura d’un debat públic, transparent i plural sobre el futur de les pensions perquè aquestes no es financin exclusivament per la Seguretat Social, i diversifiqui el seu finançament amb els Pressupostos Generals de l’Estat.

 

QUART.- Reclamar amb tota fermesa una altra política econòmica que tingui com a base la potenciació de l’ocupació, la productivitat, la participació dels salaris en els ingressos totals, l’eradicació de l’economia submergida, la reforma del sistema fiscal i la potenciació de la lluita contra el frau fiscal.

 

CINQUÈ.- Instar el Govern de l’Estat que es mantingui, ara i en el futur, el poder adquisitiu de les pensions d’acord amb l'Índex de Preus al Consum (IPC).SISÈ.- Posar aquest acord en coneixement del Govern de l’Estat, de tots els grups parlamentaris del Congrés i el Senat, així com del Parlament de Catalunya”.