Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

GINTRA acaba el 2012 amb 1,9 milions d'euros de pèrdues

Escoltar

GINTRA acaba el 2012 amb 1,9 milions d'euros de pèrdues

L’entitat municipal Gestió Integral de Trànsit Mataró, SL (GINTRA) ha presentat avui a la Junta General de Socis els seus comptes anuals corresponents a l’any 2012.


 

Les àrees d'actuació d’aquesta empresa municipal són la promoció, la gestió i l’explotació d’aparcaments municipals, la gestió de la Zona Blava i del Servei de Grua, incloent-hi la gestió administrativa dels dipòsits de vehicles.

 

 

Resultats econòmics

 

El resultat de l'exercici 2012 de l'empresa municipal GINTRA ha estat d’una pèrdua de d’1.928.213 euros. Al tancament del 2011 es va dur a terme una taxació independent dels aparcaments de GINTRA. Aquesta taxació va suposar un deteriorament d’actius d’1.494.000 €, el qual no es va registrar als comptes de 2011 donat que els informes de taxació es van rebre amb posterioritat a la seva formulació. Aquest 2012 s’ha dut a terme una nova taxació, sent que el deteriorament necessari ja ha estat sols de 66.000 euros. Aquests 1.560.000 € és el que explica el resultat de l’exercici 2012.

 

Al tancament de l’exercici 2012 el Patrimoni net de GINTRA és de 5.066.610 euros.

 

Pel que fa als ingressos, la xifra de negocis ha estat de 2.456.464 euros (2.194.649 euros al 2011), dels quals, 1.468.775 euros han estat facturats a l’Ajuntament en concepte de refacturació dels costos suportats per GINTRA pel servei de grua i el de la zona blava, així com dels dipòsits per a vehicles, altres 786.957 euros corresponen a ingressos per arrendaments. A l’any 2012 no s’han materialitzat vendes de places d’aparcament.

 Refinançament

 

Arran del procés de refinançament bancari dut a terme al 2012, l’Ajuntament ha assumit el deute financer a curt termini de GINTRA, per import de 5.900.000€.

 

Al tancament de 2012 l’endeutament bancari net dels saldos en bancs és de 5.693.776 euros, en contrast amb els 10.734.749 euros de l’any anterior (un 47 % inferior).

 

S’ha iniciat recentment amb les entitats financeres un nou procés de refinançament amb la finalitat d’assolir nous acords que permetin viabilitzar l’empresa. El deute viu objecte de refinançament és d’uns 3,4 milions d’euros.

 Gestió d’aparcaments

 

Actualment GINTRA és titular de 1.460 places d’aparcament, que si s’afegeixen a les 457 places propietat de PUMSA dóna un parc total en propietat del grup de 2.072 places. Si afegim els aparcaments que gestiona GINTRA al TecnoCampus, al poliesportiu del carrer Euskadi i a la Plaça de Cuba, el número de places total gestionades des de l’empresa municipal és de 2.317.

 

 Servei de Grua i Zona Blava

 

Tant el Servei de Grua com el de gestió de la Zona Blava estan subcontractats a terceres empreses. Donat que els costos que suporta GINTRA se li refacturen íntegrament a l’Ajuntament, l’efecte és neutre als comptes de GINTRA. La recaptació generada pel Servei de Grua es transfereix a l’Ajuntament, mentre que la que s’obté per la Zona Blava l’aporta anualment l’Ajuntament a GINTRA per compensar pèrdues.