Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament crearà un Programa per estudiar la qualitat de l’educació a Mataró

Escoltar

L’Ajuntament crearà un Programa per estudiar la qualitat de l’educació a MataróEl Ple va aprovar ahir una proposta de resolució presentada pel grup municipal del PPC perquè l’Ajuntament posi en marxa un programa d’observació i anàlisi de la qualitat de l’educació a Mataró.


 

L’objectiu de la iniciativa va prosperar amb els vots de CiU, PSC i PxC i les abstencions d’ICV-EUiA i la CUP.

 

El text íntegre de la proposta de resolució és el següent:

 

“Atesa la preocupació que en nombroses ocasions hem manifestat tots els Grups Municipals sobre la necessitat de tenir a la ciutat una educació de qualitat que permeti que els nostres escolars tinguin la millor formació possible per tal de tenir més oportunitats a tots els àmbits de la seva vida.

 

Atès que l’educació constitueix el principal instrument per garantir la cohesió social i mantenir l’anomenat “ascensor social” que permeti als nostres conciutadans més desafavorits econòmica i socialment millorar la seva situació i també tenir uns mataronins i mataronines amb més oportunitats de desenvolupar la seva vida no tan sols professional si no també personal.

 

Atès que aquest Ple s’ha manifestat en nombroses ocasions sobre la necessitat de tenir el màxim d’elements de judici i planificació sobre un aspecte tant cabdal com és el de l’escolarització dels nostres nens, nenes i joves.

 

Atès que segons resposta del Regidor responsable de l’educació, Sr. Pere Galbany, a la ciutat a preguntes per escrit del Grup Municipal del Partit Popular Català, l’Ajuntament de Mataró no té dades sobre aspectes relatius al fracàs escolar o nivells acadèmics dels nostres escolars a les etapes de formació obligatòria.

 

Atès que recentment s’han publicat estudis relatius a diferents etapes educatives, PISA i també TIMSS (sobre el nivell en ciències i matemàtiques) i PIRLS (sobre comprensió lectora); Pisa relatiu a secundària i els dos últims relatius a 4art de primària.

 

Atès que els resultats que presenten aquest estudis no ens fan ser precisament optimistes sobre el nivell de la formació dels nostres escolars. En concret els estudis relatius a primària diuen que el nivell en comprensió lectora és menys de la meitat del conjunt de l’OCDE en quant a alumnes excel·lents i que la proporció d’alumnes endarrerits és superior també a la mitjana dels països de l’OCDE. En matemàtiques passa el mateix, situant-se el nivell dels escolars de l’estat 40 punts per sota del nivell de l’OCDE o de la UE.

 

Atès que malgrat no tenir les competències en la formació en etapa obligatòria dels nostres escolar com a Ajuntament sí tenim l’obligació moral de que aquesta sigui la millor de les possibles i també d’implementar mesures compensatòries i de millora del nivell de formació dels nostres escolars.

 

Atès que sense tenir dades d’aspectes tant importants resulta gairebé impossible realitzar qualsevol tipus de política educativa.

 

Proposem al Ple l’adopció del següent Acord:

 

1.- L’Ajuntament de Mataró mitjançant la Direcció d’Educació i el Servei d’Estudis i Planificació crearà “El Programa de la Qualitat de l’Educació a Mataró” amb l’objectiu de recavar, recollir i tenir dades sobre la qualitat i tots aquells aspectes que es considerin convenients sobre l’estat de la qualitat de l’educació i tots aquells altres aspectes que es considerin convenients relacionats amb la qualitat de l’ensenyament a tota l’etapa d’ensenyament obligatori i d’altres no obligatòries però de molt d’interès com els cicles formatius i el batxillerat.

 

2.-El Programa de la Qualitat de l’Educació a Mataró promourà estudis de diferents Entitats i/o Institucions sobre la qualitat de l’ensenyament a la ciutat que vindran proposats pel Consell Escolar Municipal, el Consell de la F.P. i/o la Direcció Municipal d’Educació .

 

3.-Els resultats dels treballs de l’esmentat programa es presentaran de manera anual (preferentment coincidint amb l’inici o final del curs acadèmic) al Consell Escolar Municipal, el Consell de la F.P. i a la Comissió Informativa Municipal de Serveis a les Persones.

 

4.-Les dades obtingudes marcaran el disseny de les polítiques eductives municipals i les possibles intervencions de millora de la qualitat de l’ensenyament a Mataró.”