Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament modifica el sistema de recollida de la brossa comercial

Escoltar

L’Ajuntament modifica el sistema de recollida de la brossa comercial

El servei es pagarà en funció de la superfície del local i el tipus d’activitat

L’Ajuntament modifica a partir del 4 de febrer el servei municipal de recollida dels residus per a les activitats econòmiques de la ciutat. Les activitats comercials i empresarials estan obligades a fer una gestió dels residus que generen. Per dur a terme la recollida i tractament de la brossa poden optar entre aquest servei municipal o bé contractar un gestor privat homologat.

 

El servei municipal es va implantar a Mataró al 2005. Fins ara, per contractar-ho, els titulars de les activitats presentaven una declaració de producció dels residus a generar, i abonaven a l’Ajuntament el preu del servei en funció a aquestes dades. Això produïa un desajustament entre el cost real del servei i el preu que pagaven els usuaris, ja que el conjunt de les declaracions no es corresponia amb la realitat.

 

Els nous preus públics, aprovats pel Ple municipal el 20 de desembre, s’han fixat en funció de la superfície del local i la tipologia de l’activitat. A més, per reduir els costos d’aquest servei l’Ajuntament ha optat per no doblar els circuits de recollida de residus, unificant en alguns casos les recollides de la brossa domiciliària i comercial. Així mateix, es permetrà als petits productors de residus dipositar-los als contenidors de la via pública; s’establirà un servei més uniforme sense possibilitat de contractar recollides a demanda de les necessitats de cada activitat, i se segregarà el servei de deixalleries del preu públic de recollida i tractament de residus municipals.

 

Amb el nou sistema de recollida se simplifica el funcionament del servei i es preveu cobrir el 100% dels costos, tot i que el preu per als usuaris continua sent inferior al que ofereixen gestors privats. Així mateix, es reduirà la circulació de vehicles de recollida de residus per la ciutat, a causa de la unificació amb la recollida domiciliària.

 

 

Recollida de les diferents fraccions

 

- Fracció orgànica: les activitats situades en locals de menys de 125 m² podran dipositar els residus als contenidors situats a la via pública. Les activitats de major superfície disposaran de contenidors propis de 240 a 120 litres que hauran de treure al carrer en els horaris establerts per a la seva recollida, que es farà tres dies per setmana amb possibilitat de contractar fins a dos dies més addicionals.

 

- Paper i cartró: les activitats situades en locals de menys de 125 m² podran dipositar els residus als contenidors situats a la via pública. Les activitats de major superfície hauran de treure’ls al carrer per a la seva recollida 2 dies per setmana. Els negocis i comerços situats als polígons tindran servei porta a porta.

 

- Envasos i vidre: els residus s’hauran de dipositar als contenidors adients de la via pública, excepte en el cas de les activitats situades als polígons que tindran recollida porta a porta.

 

- Fracció resta: totes les activitats situades al casc urbà hauran de dipositar aquests residus als contenidors de la via pública.

 

- Altres residus: a totes les activitats donades d’alta del servei de recollida comercial municipal se’ls permetrà l’entrada a les deixalleries fins a la limitació de quilos per any establerta segons el tipus de residu aportat. Un cop sobrepassat aquest límit s’haurà d’abonar el preu corresponent.

 

L’Ajuntament comunica a les activitats econòmiques els canvis en el sistema de recollida dels seus residus mitjançant una carta, junt amb la qual se’ls fa arribar la targeta d’usuari de les deixalleries.

 

El període voluntari de pagament del servei municipal és del 5 de setembre al 5 de novembre de 2013. Els titulars d’activitats que optin per un gestor privat hauran d’acreditar davant l’Ajuntament durant el primer trimestre de l’any que fan la recollida i tractament del seus residus.