Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament pagarà als funcionaris l’increment retributiu corresponent a l’1 % de la massa salarial del 2009

Escoltar

L’Ajuntament pagarà als funcionaris l’increment retributiu corresponent a l’1 % de la massa salarial del 2009

Segons la resolució de la sentència del Tribunal de Justícia de Catalunya

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha resolt que l’Ajuntament de Mataró ha de pagar l’increment retributiu de l’1 % de la massa salarial al personal funcionari de l’any 2009. El pagament es farà efectiu aquest mes de maig.


 

El sindicat CCOO va reclamar el 2009, per la via social i la contenciosa administrativa, a l’Ajuntament que el 2009 també apliqués l’increment de l’1 % a la massa salarial del personal funcionari i laboral tal com establia la Llei de pressupostos d’aquell any i que s’havia portat a terme el 2007 i 2008.

 

L’Ajuntament va recórrer al·legant, per una banda, que la Llei de pressupostos destinava aquest 1 % addicional a aquelles administracions que no pagaven el 100 % del complement específic a les pagues extres, quan Mataró ho aplica des del 1992; i per l’altra, que aquest increment anava relacionat amb l’IPC de Catalunya: el 2007 i 2008 l’IPC va ser superior a l’increment retributiu general del personal i l’Ajuntament ho va compensar amb l’1 % davant la pèrdua de poder adquisitiu que es produïa, però el 2009 l’IPC va ser inferior a l’increment general de la Llei de pressupostos i per tant va considerar que no podia fer-lo efectiu.

 

Després de desestimar dos recursos interposats per l’Ajuntament, la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat sentència ferma instant l’Ajuntament a fer efectiu aquest pagament al personal funcionari, que repercutirà en uns 500 treballadors.

 

Pel que fa al personal laboral, el Jutjat Social número 2, en el procediment col·lectiu 85/2010, va determinar que les al·legacions i els raonaments jurídics de l’Ajuntament exposats són correctes i per tant resol que l’Administració no ha de fer efectiu a aquest col·lectiu el pagament de l’1 %.