Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Informe d’Indicadors de Salut Local aporta dades per analitzar l’estat de salut de la població de Mataró

Escoltar

L’Informe d’Indicadors de Salut Local aporta dades per analitzar l’estat de salut de la població de Mataró

El document s’actualitza cada any i està elaborat per la Diputació de BarcelonaL’Informe d’Indicadors de Salut Local (ISL) de Mataró té per objectiu recollir i integrar informació de salut de la població per facilitar dades fiables i rellevants per al coneixement de la salut local. L’informe, que està elaborat pel Servei de Salut Pública de la Diputació i aporta dades del període 2009-2010, es va presentar la setmana passada davant de professionals de l’àmbit.


 

El document s’actualitza cada any i fa referència a quatre blocs temàtics: Estructura de la població, Salut reproductiva, Mortalitat i Morbiditat hospitalària atesa. Els resultats són d’utilitat per conèixer l’estat de salut de la població, prioritzar les accions i desenvolupar polítiques de salut pública ajustades a la realitat de la ciutat a més de ser dades d’interès per poder preparar el futur Pla Municipal de Salut de Mataró.

 

 

Estructura de la població

 

La situació de salut de la comunitat està associada a les característiques de la població.

 

L’informe indica que la població des de l’any 2000 i fins al 2010 va augmentar un 17,5 %, any en què es va arribar als 122.905 habitants, dels quals 20.587 eren de procedència estrangera, fet que implica un increment de força productiva i reproductiva al municipi.

 

L’índex d’envelliment apunta que l'any 2010 hi havia 74 persones de 65 anys i més per cada 100 menors de 15 anys. Aquest indicador es vincula al recanvi generacional. I l’índex de sobreenvelliment ens diu que el 13 % de persones més grans de 65 superava els 84 anys.

 

Aquests dos índexs permeten valorar la previsió i la planificació de recursos i estratègies en matèria social i de salut.

 

 

Salut reproductiva

 

Els indicadors de salut reproductiva permeten fer una anàlisi descriptiva dels elements clau a l’hora de desenvolupar actuacions de promoció de la salut en relació als comportaments sexuals i reproductius.

 

El 2010 hi va haver 1.848 embarassos, dels quals 1.575 van acabar en naixement (un 84,8 %). La taxa de natalitat va ser de 12,8 naixements per 1.000 habitants i la taxa de fecunditat de 51,4 naixements per 1.000 dones d’entre 15 i 49 anys.

 

Quant a la nacionalitat, 1.072 naixements del 2010 (68,1 %) van ser d’origen espanyol i 503 (31,9 %) estranger.

 

 

Mortalitat

 

Les dades de mortalitat són de les més utilitzades en el camp sanitari.

 

El 2010 es van produir 907 defuncions: 51,2 % homes i 48,8 % dones.

 

Pel que fa a l’esperança de vida, que reflecteix no només el nivell de salut sinó també el social, econòmic i sanitari. En el bienni 2009-2010 hi va haver una esperança de vida de 82,1 anys (85,4 anys en dones i 78,7 anys en homes). L’esperança de vida ha augmentat en l’últim decenni.

 

Les principals causes de mortalitat van ser les malalties de l'aparell circulatori i les neoplàsies i carcinomes in situ.

 Morbiditat hospitalària atesa

 

Aquestes dades permeten conèixer la patologia atesa, la seva evolució, els recursos d’atenció, per sexe, edat i motius d’alta.

 

Les dones van utilitzar l’hospitalització convencional i cirurgia major ambulatòria (8.231) bàsicament per complicacions de l’embaràs i del part, per malalties del sistema nerviós i per malalties de l’aparell circulatori.

 

I els homes (6.861) principalment per malalties de l’aparell circulatori, de l’aparell digestiu, de l’aparell circulatori i per malalties del sistema nerviós.