Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament es posiciona en contra del Projecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local

Escoltar

L'Ajuntament es posiciona en contra del Projecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local

La Junta de Portaveus va aprovar dijous 5 de desembre una declaració institucional, presentada pel grup municipal de CiU, de posicionament de l’Ajuntament sobre el Projecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local. La declaració es va aprovar amb els vots a favor de CiU, PSC, PxC, ICV-EUiA i la CUP, i el vot en contra del PPC. Se'n va donar compte de l'acord en el Ple de desembre, celebrat el mateix dia.


 

El text íntegre de la declaració institucional és el següent:

 

“Representants de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) van traslladar-se el passat 26 de novembre al Senat per ‘posar un suspens’ al Govern central pel Projecte de llei de reforma local, anomenada de Racionalitat i Sostenibilitat de l’Administració local, tant pel seu contingut contrari al principi d’autonomia local, com per ser poc respectuós amb les competències estatutàries.

 

La iniciativa legislativa, que ja es troba en els darrers tràmits parlamentaris, podria buidar de competències els nostres municipis.

 

Ens trobem davant d’un projecte de llei inadmissible, inaplicable, que no soluciona els problemes dels municipis i, per tant, dels ciutadans, que demostra desconèixer l’arquitectura local per part de l’Administració de l’Estat i suposa una normativa ‘recentralitzadora’ que no respecta l’Estatut de Catalunya. Hi ha a més en el projecte, una clara voluntat d’intromissió en les competències de la Generalitat de Catalunya.

 

Tot plegat un pas més per reduir l’estat del benestar i la democràcia.

 

L’Ajuntament de Mataró, com molts dels municipis de Catalunya, s’ha caracteritzat històricament per la defensa de l’autonomia local i les competències dels ajuntaments amb la convicció que és l’Administració més idònia per a la prestació de serveis a la col·lectivitat, reclamant una legislació adequada en matèria de governs i d’hisendes locals per atorgar als comuns la flexibilitat necessària per exercir les seves competències amb els recursos suficients per fer-ho amb plenitud i eficàcia. 

 

És per aquesta raó, que es proposa per la seva aprovació per al Ple de l’Ajuntament la següent resolució:

 

1.- L’Ajuntament de Mataró vol manifestar i fer públic la seva posició contrària a l’actual redactat del Projecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local que es tramita a les Corts Espanyoles per considerar que és contrària als principis d’autonomia local i a les competències pròpies de la Generalitat de Catalunya, regulades en el vigent Estatut d’Autonomia.

 

2.- L’Ajuntament de Mataró manifesta la seva voluntat, en el moment de produir-se la seva definitiva aprovació, d’iniciar els tràmits legals pertinents per instar conjuntament amb els altres municipis que s’hi vulguin sumar, Conflicte en defensa de l’autonomia local davant el Tribunal Constitucional de l’Estat, demanant l’assistència i col·laboració de les dues entitats municipalistes catalanes, als efectes de facilitar el compliment dels requisits establerts en el procediment de tramitació del conflicte.

 

3. Comunicar aquesta resolució a les dues entitats municipalistes catalanes (FMC i ACM), demanant que la posin en coneixent de tots els municipis de Catalunya, perquè se sumin a la proposta de l’Ajuntament de Mataró”.