Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les societats del Grup PUMSA inicien el procés per a la seva fusió

Escoltar

Les societats del Grup PUMSA inicien el procés per a la seva fusióAhir, en la reunió dels corresponents Consells d’Administració de les societats PUMSA, GINTRA i PROHABITATGE MATARÓ, es va acordar per part dels consellers i conselleres la formulació del projecte de fusió, iniciant així els tràmits necessaris per dur a terme el procés.

 

La fusió es realitzarà mitjançant l’absorció per part de PUMSA de les altres dues societats, les quals traspassaran en bloc la totalitat del patrimoni de GINTRA i PROHABITATGE MATARÓ a Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA).

 

 

Procediment

 

Es realitzaran els tràmits oportuns davant el Registre Mercantil, les corresponents publicacions i es proposarà a la Junta General de cada societat l’aprovació de l’acord de fusió, que es preveu es completi abans de finals d’any.

 

 

Avantatges i millores de la fusió

 

La fusió de les societats té com a objectiu la integració de les tres societats en una de sola, la dimensió i estructura de les quals, permeti:

 

- Assolir un major volum d’actius, i per tant, incrementar la solvència i capacitat financera de la unitat econòmica resultant.

 

- Unificar els actius, permetent així una eficiència superior, racionalitzant i simplificant d’aquesta manera l’estructura empresarial i reduint costos administratius i de gestió, en centralitzar en una sola societat les activitats complementàries que desenvolupen.

 

- Assolir una estructura més òptima i eficient, dotada de major control econòmic, organitzatiu i de gestió, i que s’aconseguirà no només amb la unificació dels actius sinó també amb la dels serveis als ciutadans.

 

- Amb la finalitat de poder atendre més eficaçment les demandes d’un mercat molt complex i competitiu, sota una sola marca, la fusió permetrà el desenvolupament conjunt d’activitats similars, i idèntiques en alguns casos.

 

Tot i l’existència de tres societats en el temps, s’ha mantingut el funcionament operatiu d’aquestes a través d’una gestió conjunta i transversal en diferents departaments, com són els d’administració, comptabilitat, finances, comunicació, jurídic i gerència. Amb la fusió, l’estructura actual de la societat no es modificarà, atenent que ja funciona com a una única empresa amb diferents departaments en funció dels diferents serveis que es presten i amb un únic departament de serveis interns. En aquest sentit, el procés de fusió no comportarà cap conseqüència per al personal de les societats absorbides ni de l’absorbent.