Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les sol·licituds d’ajuts al lloguer es poden presentar fins a l’1 de juliol

Escoltar

Les sol·licituds d’ajuts al lloguer es poden presentar fins a l’1 de juliol

La societat Prohabitatge Mataró comença a tramitar les sol·licituds d’ajuts per al pagament del lloguer. La convocatòria finalitza l’1 de juliol.

 

Es tracta d’ajuts per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats. Aquestes prestacions les atorga l’ Agència de l’Habitatge de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i, a Mataró les gestiona Prohabitatge Mataró. 

  

 

Destinataris amb preferència per optar a la prestació

  

- Persones que han patit un procés de desnonament o d’execució hipotecària en els darrers dotze mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.

- Persones adjudicatàries d’habitatges de lloguer protegit de titularitat d’entitats públiques que tinguin qualificació vigent o d’habitatges de lloguer gestionats per aquestes.

- Persones amb discapacitat o amb membres de la unitat de convivència amb

discapacitat, i que acreditin un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, declarada així per l’ICASS.

- Persones més grans de 65 anys.

- Joves entre 22 i 35 anys amb ascendents o descendents al seu càrrec.

- Dones víctimes de violència de gènere.

- Famílies monoparentals amb menors a càrrec, que inclou les persones separades o divorciades, al corrent de les pensions alimentàries.

- Famílies nombroses.

- Persones joves extutelades.

 

Un cop ateses aquestes necessitats, la resta de sol·licituds es prioritzaran atenent el nivell d’ingressos.

 

 

Requisits per rebre la prestació

 

Les condicions bàsiques que s’han de complir són les següents:

 

- Acreditar la residència legal a Catalunya durant un mínim de 5 anys, dos dels quals han d’esser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

- Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge on resideixin amb caràcter habitual i permanent, amb un preu no superior a 600 euros.

- Acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 1,5 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya).

- Tenir domiciliat el pagament del lloguer de l’habitatge pel qual se sol·licita la prestació en alguna entitat de crèdit.

- Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en alguna entitat de crèdit col·laboradora.

 

La quantia mensual de la prestació es determina per la diferència entre l’import del lloguer que paga l’arrendatari i l’anomenat lloguer just, amb un import mínim de 20 euros i un màxim de 200 euros.

 

  

Presentació i tramitació de sol·licituds

 

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el proper 1 de juliol.  

 

La informació sobre les prestacions es pot obtenir a les oficines de Prohabitatge Mataró, a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró, als Centres Cívics o bé trucant al 010.

 

A través dels webs del Grup PUMSA (www.grup-pumsa.cat) i de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat) es poden descarregar tots els impresos necessaris per fer la sol·licitud, o bé recollir-los a les oficines de Prohabitatge Mataró (c/ Pablo Iglesias, 63, 1ª planta, despatx 10), on s'ha de fer l'entrega de la documentació per tramitar la subvenció.