Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró busca la complicitat ciutadana per millorar els serveis de neteja viària i recollida de residus

Escoltar

Mataró busca la complicitat ciutadana per millorar els serveis de neteja viària i recollida de residus

L’Ajuntament dissenya el nou contracte de manera participativa

L’Ajuntament ha posat en marxa un procés participatiu per comptar amb la complicitat dels ciutadans de cara a millorar els serveis de neteja i recollida dels residus urbans.

 

La concessió actual, que té adjudicada l’empresa FCC, finalitza al juny de 2014. L’Ajuntament vol comptar amb la col·laboració dels mataronins per definir com s’ha de dur a terme el servei en els propers anys, tenint en compte el context de crisi econòmica però amb l’objectiu de mantenir la màxima qualitat dels carrers i espais públics. 

 

Per aquest motiu, ha signat un conveni de col·laboració amb l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona –un consorci públic especialitzat en la diagnosi i planificació urbana que ja va participar en la redacció del plec de condicions del contracte actual– per dur a terme el procés participatiu, fer l’anàlisi de les propostes recollides, col·laborar en la redacció dels nous plecs tècnics per adjudicar els serveis i fer el seguiment de la posada en marxa tota l’estratègia.

 

L’objectiu és detectar els punts forts i febles del servei actual i trobar quines accions poden contribuir a fer que la ciutat estigui més neta.

 

 

Prop de 2.000 contenidors i 185,5 km per escombrar

 

L’empresa que resulti adjudicatària del nou contracte haurà de dur a terme els següents serveis:

 

- Neteja viària: escombrat de voreres i vials manual o amb escombradores mecàniques, neteja voltants contenidors, buidat de papereres, rec de carrers, accions diverses per resoldre problemes puntuals o neteges després d’actes festius, retirada de cartells, fulles dels arbres, animals morts, etc.

 

- Neteja de platges: varia segons temporada. Neteja mecànica i manual de la sorra, papereres de la platja, recollida de flotants.

 

- Recollida de residus: recollida de contenidors de fracció resta, orgànica, paper-cartró, vidre, envasos lleugers, voluminosos. Recollida comercial i polígons. Neteja contenidors. Altres tasques per a la millora de la recollida i bona ubicació.

 

Aquests serveis van tenir al 2012 un cost de més de 7 milions d’euros.

 

Mataró té 1.938 contenidors i 17 vehicles de recollida, i hi ha 185,5 km de carrers per escombrar. Actualment 112 persones treballen en aquests serveis per mantenir la ciutat neta.

 

 

Procés participatiu

 

El procés de participació s’ha posat en marxa aquest mateix mes de setembre, després de presentar-ho als diferents Consells territorials. Consta de dues fases:

 

Fase de diagnosi

 

Es demana als ciutadans que omplin una fitxa per exposar què funciona malament en el servei de recollida de la brossa i de la neteja viària a la zona, i/o destacant també quines coses funcionen bé. Cal exposar problemes concrets i aportar una fotografia de la situació descrita.

 

Les fitxes es poden omplir fins al 31 d’octubre:

 

- al web www.mataroneta.cat;

- durant les reunions amb entitats, associacions i agents clau de Mataró que ja s’estan celebrant a cada barri;

- durant recorreguts fotogràfics a peu organitzats amb les entitats del barri.

 

Fase de disseny dels serveis

 

A finals de novembre es faran sessions públiques per explicar els resultats del diagnòstic dels serveis a cada zona de Mataró. S’escolliran un o dos temes concrets a treballar en cada barri, segons les problemàtiques detectades, i es debatran les possibles solucions, tant des de la perspectiva dels serveis prestats com des del canvi d’hàbits i actituds, conscienciació i civisme.

 

Després començarà el procés de redacció dels nous plecs de condicions tècniques per adjudicar els serveis mitjançant concurs, que tindrà en compte les aportacions fetes pels ciutadans i entitats.

 

El conveni de col·laboració amb l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona té un cost de prop de 92.000 €, dels quals l’Ajuntament aporta 73.511,13 €, despesa que es distribuirà en dues anualitats (11.026,67 € al 2013 i 62.484,46 € al 2014).