Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró regula la instal·lació de terrasses per millorar-ne les condicions i unificar criteris estètics

Escoltar

Mataró regula la instal·lació de terrasses per millorar-ne les condicions i unificar criteris estètics

L’Ajuntament simplifica la normativa que afecta les activitats econòmiquesEl Ple va aprovar ahir definitivament una modificació del Reglament d’Activitats que inclou unes noves instruccions tècniques que simplifiquen la regulació de les activitats econòmiques a la ciutat. Una de sis instruccions tècniques aprovades (abans n’hi havia 10) és la que afecta a les terrasses dels bars i els elements complementaris que es col·loquen al carrer i pertanyen a activitats comercials.


L’objectiu d’aquesta normativa és regular l’existència dels diferents objectes que fan servir les terrasses i les botigues com ara tendals, para-sols, separadors o plantes per tal de garantir el pas dels vianants i unificar els criteris estètics d’ocupació de la via pública.


La normativa s’ha elaborat amb la participació del Gremi d’Hostaleria i Turisme, les principals associacions comercials de la ciutat, com la Unió de Botiguers, i el Consell de Mobilitat.


 

A partir de la setmana que ve, l’Ajuntament iniciarà una campanya informativa i d’inspecció, durant la qual es comprovarà l’estat dels elements i es facilitarà als propietaris dels establiments uns tríptics que resumeixen les noves normes juntament amb una carta amb el recordatori dels horaris comercials.

 

La campanya servirà també per facilitar als propietaris una instància on puguin especificar si volen renovar la sol·licitud de llicència per l’any següent, cosa que contribuirà a simplificar els tràmits administratius.

 

Durant les visites, els inspectors faran també un repàs per actualitzar l’inventari / padró dels tendals, banderoles i aires condicionats existents en aquests tipus de locals.

 

 

Condicions generals

 

Les noves instruccions tècniques recullen unes condicions generals que afecten tant a les terrasses com a comerços i en les que destaca:

 

-L’ocupació de la via pública no és permesa en voreres o carrers de vianants de menys de 3 m.

-Les autoritzacions estan condicionades a disposar del títol municipal per a exercir l’activitat. Els titulars han de ser els mateixos.

-Els elements han de tenir bona imatge i integrar-se al paisatge urbà, no poden dificultar la visió i no poden portar publicitat.

 

 

Terrasses

 

-Les ocupacions garantiran un recorregut per a vianants de 2 m d’amplada.

-L’ocupació no pot superar la meitat de l’amplada de la vorera, ni l’amplada del local.

-Els para-sols, separadors, jardineres i triangles recolzats a terra no poden sobrepassar l’àmbit de l’ocupació autoritzada.

-Les taules i les cadires seran d’alumini

-Els para-sols seran plegables, sense laterals, i de loneta de color crema.

-Els separadors, amb una alçada màxima d’1,2 m seran d’alumini i loneta de color crema

-Les jardineres s’admeten per protegir i donar seguretat respecte els cotxes. Tindran 40 cm d’amplada i 100 cm de llargada. L’alçada, amb plantes incloses, serà d’1,30 cm. Les plantes seran vives i les admeses són: abèlia, grevíl·lea, assutzena africana, espígol, escuragots, marfull, cenizo, romaní, fotínia, sàlvia de flor vermella, gaura i troanella.

-Amb caràcter general no s’admeten objectes complementaris a les terrasses. Només triangles al terra sempre que la terrassa tingui més de 20 m2.

-Els horaris s’ajustaran als de l’establiment i com a màxim serà, de 9 a 24 h, de diumenge a dijous, i de 9 a 1 hores, els divendres i les vigílies de festius.

-És responsabilitat del titular senyalitzar el perímetre de la terrassa a la vorera amb pintura blanca

 

 

Comerços

 

-Les ocupacions de via pública amb objectes complementaris o d’ornament als comerços han de garantir una amplada mínima lliure de pas de 2,5 m i poden sobresortir com a màxim 50 cm de la façana.

-Els objectes complementaris se situaran dins el forat arquitectònic de l’establiment.

-Els objectes d’ornament, com els testos, han de quedar dins l’espai de la façana, compartint un criteri unitari estètic dins el carrer o àmbit comercial on s’emplacen, tant pel que fa al tipus de material del contenidor com la tipologia de les plantes