Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Prohabitatge Mataró finalitza el 2012 amb un resultat positiu de 28.150 euros

Escoltar

Prohabitatge Mataró finalitza el 2012 amb un resultat positiu de 28.150 euros

L’entitat municipal Prohabitatge Mataró ha presentat avui a la Junta General d’Accionistes els comptes anuals corresponents a l’exercici 2012. Prohabitatge Mataró ha finalitzat l’any 2012 amb un benefici de 28.150 euros.


 

Aquesta empresa municipal es va constituir amb la voluntat de centralitzar tot el ventall de serveis oferts en l’àmbit de l’habitatge, evitant la dispersió i, per tant, la desorientació dels usuaris.

 

Les seves prioritats són facilitar l’accés a l’habitatge, mitjançant la construcció d’habitatges nous i la col·laboració amb el sector privat, i treballar per a la renovació, actualització i manteniment del parc d’habitatges de la ciutat, contribuint així a la cohesió social. 

Resultats econòmics

 

PROHABITATGE MATARÓ ha millorat els seus resultats, assolint al 2012 un benefici de 28.150 euros, mentre que al 2011 va presentar unes pèrdues de 149.530 euros. Aquesta millora de resultats és conseqüència, principalment, a la reducció de plantilla, la qual ha passat de les 12 persones empleades al 2011 a 7 persones al 2012.

 

Els ingressos d’explotació han estat de 401.401 euros (441.011 euros al 2011). El 55% d’aquests ingressos provenen de la Generalitat de Catalunya, per subvencions i per prestacions de serveis en la tramitació i renovació d’ajuts al lloguer, el 31% d’ingressos prové del lloguer d’habitatges, i el 14% restant prové de PUMSA.

 

Durant el 2012, Prohabitatge Mataró ha gestionat 205 habitatges de lloguer (propietat de PUMSA), més 23 habitatges rebuts en usdefruit de l’Ajuntament de Mataró.

 Serveis gratuïts relacionats amb l’habitatge

 

El personal d’atenció al públic de Prohabitatge Mataró ha atès 13.956 visites (l’any 2011, 19.286), més 9.383 consultes telefòniques i via mail (l’any passat, 9.538).

 

Procedents tant de la Borsa Jove com de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social s’han tramitat 663 sol·licituds d’ajuts al lloguer de la Generalitat, davant les 918 de 2011, el que suposa una disminució del 28%. Cal considerar que al 2012 no es va obrir convocatòria per a nous ajuts al lloguer, sinó que es va dur a terme una revisió dels ajuts al lloguer amb resolució favorable de l’any 2011, amb uns nous requisits.

 

Pel que fa a la Renda Bàsica d’Emancipació, amb càrrec als pressupostos de l’Estat, i dirigida a joves d’entre 22 i 30 anys, tampoc s’han tramitat nous expedients sinó que s’ha fet el seguiment dels vigents al 2011. S’han tramitat 86 ajuts, enfront els 356 de 2011.

 

A partir del mes d’octubre de 2012 s’inicia la tramitació d’un nou tipus d’ajuts d’especial urgència, destinats a impedir la pèrdua de l’habitatge. El total d’aquest tipus d’ajuts que s’han tramitat és de 14.