Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tots els grups municipals reclamen que els afectats per les preferents de Caixa Laietana puguin optar a la via arbitral

Escoltar

Tots els grups municipals reclamen que els afectats per les preferents de Caixa Laietana puguin optar a la via arbitral

L’Ajuntament demanarà al Congrés dels Diputats que aquells que van canviar les preferents per accions no en quedin exclososTots els grups municipals han aprovat una proposta de resolució que aposta perquè els afectats per la comercialització de productes financers de risc, inclosos els qui els van bescanviar per accions, puguin optar a la via arbitral.


 

L’acord va ser pres per la Junta de Portaveus i l’alcalde, Joan Mora, en va donar compte en el Ple ordinari del mes de febrer, celebrat ahir.

 

El text íntegre de la proposta de resolució és:

 

“A començaments de l’any 2012 es va generalitzar el problema de les participacions preferents, que afecta principalment a persones d’edat avançada, sense o amb escassos coneixements d’inversió en productes financers, que en molts casos desconeixien la naturalesa dels productes que contractaven.

 

Mataró ha estat un municipi especialment afectat per la comercialització d’aquests productes ja que Caixa Laietana, entitat fortament arrelada a Mataró i a la comarca del Maresme, va ser una de les entitats que més en va vendre. Es calcula que a la nostra ciutat hi ha uns 4.500 casos que afecten directament a uns 6.000 clients i, al seu torn, a unes 15.000 persones de les unitats familiars.

 

Però més del 90% dels afectats de Caixa Laietana van bescanviar les preferents per accions de l'entitat en base a la informació de fortalesa i seguretat que van transmetre els directors de les oficines comercials, i com a única opció per recuperar els diners. Aquest fet va agreujar la situació quan l’entitat va ser absorbida per Bankia, i aquesta va entrar en una situació critica, va haver de ser intervinguda i seguidament el valor de les seves accions va baixar en picat. Actualment sabem que aquelles dades de fortalesa i seguretat no eren reals per les auditories externes que s'han realitzat.

 

És per això que s’ha de considerar l’especial afectació de molts mataronins que es troben en la situació descrita; persones que han perdut els estalvis d’una vida de treball, que ara es troben en situació de vulnerabilitat, que pateixen la crisi i que han quedat mancats de recursos per atendre les necessitats pròpies i les de la seva família.

 

Hi ha platafomes i administracions que vehiculen i donen suport a les persones afectades, però davant la magnitud del problema cal que s’articulin sistemes per a donar respostes eficients a les reclamacions. La situació d’indefensió genera incertesa, desafecció, indignació i manca de confiança en les institucions i en el país.

 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del mes de juliol de 2012, va adoptar la proposta de resolució per la qual, essencialment, es crea una comissió de seguiment per tal d’intentar establir una posició comuna de defensa.

 

Els objectius de la Comissió són:

 

. Estudiar mesures d’arbitratge i intermediació entre les entitats financeres i els afectats.

. Treballar conjuntament per donar suport als afectats mataronins i pressionar als responsables per intentar trobar una solució satisfactòria al conflicte.

. Incrementar els mecanismes d’assessorament i col.laboració entre l’Ajuntament i les plataformes i entitats d’afectats constituïdes.

. Informar als mataronins de les accions que es duguin a terme des de l’Ajuntament de Mataró i la comissió recentment creada.

 

A finals de gener de 2013 un pacte entre el Partit Popular i el PSOE vol donar sortida als afectats per les preferents que podran optar per acollir-se a un sistema d’arbitratge. Malgrat que es tractaria d’una bona solució, el pacte només contemplaria els “procediments d’arbitratge d’instruments híbrids de capital comercialitzats a particulars per entitats que han rebut suport públic”; això deixaria fora del procediment d’arbitratge més del 90% dels afectats de Mataró, que són els qui van bescanviar aquests productes per accions de l’entitat bancària.

 

És per tot això que els grups municipals sotasignants proposen al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:

 

1.      Demanar al Govern de l’Estat que articuli les mesures per tal que s’ofereixi l’entrada a la via arbitral a totes les persones afectades pel cas Caixa Laietana – Bankia, tant aquelles persones que encara disposen dels productes de risc d’origen, com aquelles que han dut a terme el bescanvi en accions l’any 2012.

 

2.      Encarregar a l’alcalde que faci les gestions davant dels responsables del govern de l’estat, i de les forces polítiques representades al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats per tal d’exigir que aquesta mesura arbitral es pugui aplicar en la forma expressada en el punt 1, en defensa dels interessos de la ciutadania.

 

3.      Notificar aquest acord al president del Govern de l’Estat, al president del Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya i a les entitats representades a la Comissió municipal".