Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aigües de Mataró tanca el 2013 amb un resultat positiu de 2,3 milions d’euros

Escoltar

Aigües de Mataró tanca el 2013 amb un resultat positiu de 2,3 milions d’euros

L’empresa municipal presenta els seus comptes econòmics i de gestió a la Junta General, mantenint el nivell d’inversió

La companyia municipal Aigües de Mataró ha presentat avui a la Junta General l’informe de gestió i el balanç de comptes anuals de 2013, que han estat aprovats. El benefici net corresponent a l’exercici 2013 és de 2,304 milions d’euros, xifra lleugerament superior al del 2012 (2,036 milions). Aquests resultats es destinen principalment al finançament de les inversions previstes en els plans directors.

 

En l’exercici 2013 s’ha incrementat l’aportació d’aigua pròpia de pous i mines, arribant a una proporció del 29,3% d’aigua pròpia i del 70,7% d’aigua d’Aigües Ter-Llobregat. Tot i això, i a causa de l’augment del preu de compra, la despesa en la compra d’aigua del Ter respecte a l’exercici anterior s’ha incrementat en un 53%, arribant als 2,857 milions d’euros.

 

També al 2013 la companyia ha fet una aportació de 2 milions d’euros a l’Ajuntament, i ha destinat 51.350 € al fons social per compensar l’increment del rebut a les famílies més desafavorides i perjudicades per la crisi.

 

Aigües de Mataró continua tenint com a principal font de finançament la tarifa de l’aigua, que permet cobrir els costos del servei i les inversions per millora de les xarxes d’aigua i clavegueram a desenvolupar. L’import net de la xifra de negocis al 2013 ha estat de 14,35 milions d’euros, un 12,45% més que al 2012. L’any 2013 l’ingrés per venda d’aigua va augmentar un 15,2% de mitjana (fins arribar a 8,48 milions d’euros) degut a les noves tarifes aplicades. L’augment de les tarifes va venir condicionat pel fort increment del 84% del preu de l’aigua comprada a ATLL. Al 2014 no s’ha aplicat cap increment de tarifes.

 

 

Els resultats econòmics permeten mantenir les inversions

 

L’empresa municipal Aigües de Mataró va invertir l’any 2013 fins a 1.650.000 euros en la millora de la xarxa d’aigua i clavegueram de la ciutat, corresponent al Pla Director de l’aigua (PDAM 2011-2025) i al Pla Director de Clavegueram (PDCLAM 2003-2018).

 

Aplicant aquests plans directors, ha realitzat un esforç en la millora de la xarxa de subministrament instal·lant fins a 3.656 metres lineals de canonades, i en la millora de la xarxa de clavegueram fins a 650 metres lineals de canonades. L’objectiu és adequar el sistema i adaptar-lo a les necessitats i creixement de la ciutat, mantenint la qualitat del servei i associant les obres al conjunt d’obres municipals per aconseguir una major eficiència.

 

La renovació de la xarxa d’abastament ha permès mantenir un nivell excel·lent de rendiment del 92%. El consum domèstic d’aigua s’ha situat a 97,4 l/hab./dia, que representa una disminució del 3,5% respecte al 2012.

 

Així mateix, Aigües de Mataró segueix aplicant la política de substitució de comptadors mecànics per comptadors electrònics d’última generació, per millorar l’ús racional i el consum òptim d’aigua.

 

L’any 2013 s’han instal·lat 1.202 comptadors i s’han renovat 5.486 i actualment el 47% dels comptadors son electrònics

 

 

MESSA

 

El 19 de juny del 2013 la Junta General de MESSA va aprovar la reducció i posterior ampliació de capital per compensació de crèdits de l’empresa. El nou capital social de MESSA es de 4,7 milions d’euros i el patrimoni net de 5 milions.

 

El 2013 la companyia ha tingut un resultat negatiu de 317.000 €. Actualment s’està gestionant la incorporació d’un nou soci que aporti mes solidesa a la companyia i asseguri les inversions necessàries per al seu creixement.