Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Compte general de 2013 comença a reflectir una millora en la situació econòmico-financera de l’Ajuntament

Escoltar

El Compte general de 2013 comença a reflectir una millora en la situació econòmico-financera de l’Ajuntament

El període de pagament de les factures a proveïdors es redueix

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir el Compte general de l’exercici 2013, integrat pels comptes generals de l’Ajuntament, les seves societats mercantils i els seus ens públics empresarials.

 

El Compte general refon en un sol document totes les dades econòmico-financeres de l’Ajuntament i els seus ens dependents. Així, inclou la liquidació del pressupost; el balanç i compte de resultats de l’Ajuntament, les societats municipals i ens públics empresarials; els estats financers consolidats de tots els ens que conformen el grup Ajuntament; la memòria econòmico-financera; l’estudi sobre el cost i el rendiment dels principals serveis prestats i l’estudi sobre el grau d’execució dels programes d’inversió.

 

Tant l’evolució positiva del romanent de tresoreria de l’Ajuntament al 2013 (va passar de -2’6 milions al 2012 a 177.788,35 € l’any passat) i els resultats econòmics d’empreses i EPE’s, com la reducció de l’endeutament, denoten una millora en la situació econòmico-financera de l’Ajuntament.

 

Pel que fa a l’endeutament de l’Ajuntament, aquest va passar de 119,06 milions d’euros al 2012 a 116,81 milions al 2013. Si es comparen les xifres de l’endeutament de tot el grup (incloses societats i EPE’s), les diferents mesures aplicades pel Pla d’ajust han donat com a resultat la següent evolució de l’endeutament global: dels 301,19 milions del 2011 a 270,91 milions al 2012 i, 261,68 milions al 2013.

 

 

Pagaments a proveïdors

 

Ahir també es va presentar al Ple l’informe trimestral de la Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

 

Segons aquest informe, el període mig de pagament de les factures als proveïdors de l’Ajuntament se situa al 2n trimestre de 2014 en els 22,74 dies (a banda dels 30 dies que la llei atorga a les administracions per conformar les factures). Aquest termini s’ha anat reduint progressivament des del primer trimestre de 2013 (quan era de 116,26 dies), principalment pel Pla de pagament a proveïdors de l’Estat, al qual es va acollir l’Ajuntament.