Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El consistori es compromet a seguir treballant per la igualtat real entre dones i homes

Escoltar

El consistori es compromet a seguir treballant per la igualtat real entre dones i homes

La Junta de Portaveus de dilluns 3 de març va aprovar la declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de les Dones. La declaració institucional la van presentar els grups municipals de CiU, PPC i PxC. La proposta va tirar endavant amb els vots de CiU, PPC i PxC i hi van votar en contra el PSC, ICV-EUiA i la CUP. El Ple de març en va donar compte.


 

La declaració institucional aprovada és la següent:

 

El 8 de març es commemora el Dia Internacional de les Dones, una data en la que celebrem els reptes assolits en la lluita per la igualtat a nivell polític, econòmic i social. Però també és una diada de reivindicació per tot el que encara queda per assolir, des de la igualtat salarial a eradicar la violència masclista o l’increment de la presència femenina en òrgans polítics, legislatius i directius.Les dones han fet un llarg camí ple de lluita i esforç cap a la seva pròpia autonomia com a persones. Aquí i a tot el món les dones són protagonistes i part activa dels moviments socials i agents clau de les transformacions que s’estan produint a través de múltiples estratègies d’acció i resistència per aconseguir els seus drets.

 

Un repàs per les diferents etapes de la història, ens permet conèixer el protagonisme que les dones han tingut en la construcció del seu paper com a ciutadanes de ple dret, així com els moments en què els diferents sistemes polítics han anat atorgant i desposseint d’aquesta condició de ciutadanes a les dones, depenent dels interessos polítics, econòmics i socials de cada moment històric.La història de la democràcia no es pot entendre sense les aportacions que en cada moment i en cada lloc han fet les dones.No podem oblidar, que en aquesta lluita també hi ha hagut alguns homes que s’han implicat en aquest procés de transformació social, i han contribuït a la lluita contra la discriminació de les dones, i al canvi de la masculinitat tradicional cap a rols socials de gènere més equitatius. Actualment cada vegada són més els homes que reflexionen, reivindiquen i treballen per altres models de masculinitats més justes i equitatives.Malgrat les lleis reconeixen el principi d’igualtat entre dones i homes, en el dia a dia, les dones tenen encara més dificultats per accedir al mercat laboral sense discriminacions; per tenir una vida lliure de violència masclista; per gaudir d’una formació sense sexisme; per ser tractades als mitjans de comunicació sense estereotips...

 

Aquesta commemoració serveix per reivindicar els drets de les dones en tots els nivells de la societat, i s’ha convertit en el símbol de la lluita a favor dels drets de les dones a tot el món.Per tot això, els grups municipals sotasignants proposem al Ple municipal l’adopció dels següents acords:  

 

ACORDS:

 

Primer.- Des de l’Ajuntament de Mataró volem expressar el nostre compromís per:

 

·        Continuar treballant per la plena incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques municipals, a través del desplegament de les accions previstes en el II Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutadania, donat que només des del reconeixement de les realitats, necessitats i demandes dels homes i les dones es pot fer una política que contempli el conjunt de la ciutadania.

·        Sensibilitzar sobre la igualtat de gènere des de la infantesa, promovent actituds igualitàries en tots els àmbits de la vida quotidiana i fent especial incidència en un model d’escola coeducativa.

·        Combatre la violència masclista coordinant totes les accions adreçades a la seva eradicació, incidint en la sensibilització i prevenció des de la infantesa i l’atenció a les dones que la pateixen així com als seus fills i filles.

·        Impulsar la participació de les dones en tots els àmbits de la vida social, política i cultural de la ciutat i reconèixer i potenciar la tasca que realitzen les entitats de dones de la ciutat i promoure’n la participació en les polítiques municipals.

 

Segon.- Reafirmar el nostre compromís de continuar treballant per la igualtat real de dones i homes al nostre municipi, tenint en compte les necessitats i interessos d’ambdós per tal de construir una societat més equitativa i justa. Continuar treballant per no desaprofitar les aportacions i el talent de les dones, i valorar l’esforç que dia rere dia realitzant per fer front a les dificultats que encaren troben pel fet de ser dones.

 

Tercer.- Sumarem esforços des de la societat civil i l’Administració, des de cada un dels àmbits en què treballem per posar en valor les aportacions de les dones, el seu lideratge i saber fer per aconseguir una societat més justa i equitativa per a tothom.

 

Quart.- Adherir-nos al Manifest institucional del Dia Internacional de les Dones, que elaboren diferents institucions i organismes, amb motiu del dia 8 de març, el qual adjuntem a aquesta declaració institucional.

 

Cinquè.- Donar trasllat del present acord a qui correspongui, Federació Catalana de Municipis, Associació Catalana de Municipis, Institut Català de les Dones, i Diputació de Barcelona - Àrea d’Igualtat i Centres Educatius de la ciutat”.