Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova per unanimitat facilitar assessorament legal a l’Escola Camí del Mig per aconseguir el restabliment del menjador del centre

Escoltar

El Ple aprova per unanimitat facilitar assessorament legal a l’Escola Camí del Mig per aconseguir el restabliment del menjador del centre

El Ple d’octubre, celebrat ahir dijous, va aprovar per unanimitat una proposta de resolució per a la millora present i futura del servei de menjador escolar de l’Escola Camí del Mig. El text de la proposta que es va aprovar es va consensuar a partir de la suma i alguna modificació de les dues propostes presentades: una per part d’ICV-EUiA, PSC, PPC, PxC, CUP i el regidor no adscrit i l’altra, una esmena a la totalitat, presentada per CiU.


 

El text definitiu i íntegre de la proposta de resolució aprovada és el següent:

 

“El passat 5 de setembre, pares i mares del Consell Escolar de l’Escola Camí del Mig i representants dels mestres van convocar als grups municipals d’aquest consistori i al regidor d’Ensenyament, Sr. Pere Galbany, per exposar-nos el malestar i la indignació de la comunitat educativa del centre davant no tenir garantit el servei de menjador per a l’inici del curs 2014-2015. Ens demanaven una intervenció conjunta per resoldre un tema que ja fa dos cursos escolars que dura.

 

Podríem considerar aquesta trobada com un “SOS” a la ciutat per resoldre de manera definitiva una situació especialment delicada. Fins al moment, ni les actuacions que el Servei Territorial Maresme-Vallès Oriental els havia proposat ni les proposades pel Servei d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataró, no aconseguien el consens de la comunitat educativa. En aquella reunió, el regidor d'Ensenyament, tot i constatar que l’Ajuntament no era l’Administració responsable per resoldre aquest problema, va prendre alguns compromisos:

 

1. Garantir assessorament jurídic estable als pares i mares per resoldre i normalitzar de nou el servei de menjador de l’escola.

 

2. Estudiar maneres de “negociar el pagament ajornat del deute amb la Seguretat Social”.

 

3. Assegurar que el servei de menjador es prestaria des del primer dia del curs escolar, 15 de setembre.

 

El dia 17 de setembre, en una nova convocatòria als grups municipals, i sense l’assistència del regidor d'Ensenyament, que va declinar la invitació, ens informen que el servei de menjador de l’escola, per raons jurídiques i a desgrat dels pares, es presta, des del dia 15, en les instal·lacions de l’Institut Laia l’Arquera. D’altra banda, no s’ha avançat gens en els altres dos aspectes que havien de trobar una solució definitiva d’aquest tema.

 

Tots sabem que aquesta situació arrenca d’una mala gestió del menjador de l’escola que va generar un deute enorme. Situació ja denunciada i que està en tràmit d’investigació per part dels Mossos d’Esquadra i dels jutjats pertinents, però aquest origen no pot ser l’excusa per no resoldre el tema de forma definitiva i consensuada amb tots els sectors implicats.

 

Estem parlant d’un menjador absolutament necessari, en un barri on les beques de menjador són nombroses i on les famílies necessiten imperiosament aquest servei. I estem parlant d’una escola amb una llarga i excel·lent trajectòria educativa, que es troba en un moment especialment difícil. Una escola que porta dos cursos escolars sense poder constituir els òrgans de participació de les famílies, sense Associació de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA), sense poder oferir amb normalitat activitats extraescolars, sense poder acollir-se a subvencions i sense poder oferir el servei de menjador de forma normalitzada al propi centre, en les seves instal·lacions, remodelades fa uns anys específicament per millorar el servei.

 

Encara estem a inici de curs, i les solucions provisionals proposades no convencen. Segons el regidor d’Ensenyament i segons els Serveis Territorials, aquesta és l’única manera jurídicament parlant de poder oferir el menjador. D’altra banda, aquesta “provisionalitat” pot durar anys. De debò no hi ha altres solucions? Fer el servei de menjador fora de l’escola és la millor solució jurídicament parlant? S’han valorat tots els altres riscos en què s’incorre?

 

Creiem que aquest tema no s’ha abordat mai de forma decidida i les solucions proposades són poc sostenibles, sense futur. Certament, és responsabilitat dels Serveis Territorials, l’Administració educativa responsable de trobar solucions. Però, més enllà de qui tingui la competència per fer-ho, creiem que des de l’inici les dues administracions han actuat amb desídia.

 

Amb l’excusa sempre a punt per part del regidor d’Ensenyament, que algú ha ficat la mà a la caixa, ha faltat contundència davant els Serveis Territorials. Ha faltat posar-se decididament al costat dels pares i mares que sense ser-ne en absolut responsables del deute originat, estan treballant per restablir el servei de menjador on ha de ser: a la pròpia escola. Les dues administracions no han actuat de forma clara i contundent per atendre un tema que afecta a una bona part de les famílies d’un barri de la nostra ciutat.

 

I que ningú no es confongui, no estem parlant de substituir les responsabilitats de qui les tingui, que ja seran determinades pels jutges, sinó de normalitzar de nou tots els serveis que prestava l’AMPA, de tancar el tema per restituir la bona imatge de l’escola. Per aquestes raons, les famílies que ara lluiten per aconseguir-ho no es poden quedar soles, sense assessorament jurídic i sense acompanyament polític.

 

És per tot això que proposem l’adopció dels següents ACORDS:

 

Primer.- La Direcció d’Ensenyament del nostre Ajuntament donarà assessorament a les famílies de l’Escola Camí del Mig posant a disposició dels representants del sector pares i mares del Consell Escolar del Centre una persona amb titulació jurídica que els assessori fins la normalització de les activitats extraescolars i del servei de menjador de l’escola.

 

Segon.- L’Ajuntament de Mataró per mitjà de la Direcció d’Ensenyament demanarà als Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que posi a disposició de la comunitat educativa de l’Escola Camí del Mig, un suport jurídic estable per treballar conjuntament famílies, escola i municipi en l’establiment d’una solució definitiva i estable per a les activitats que es desenvolupen fora de l’horari lectiu.

 

Tercer.- L’Ajuntament promourà acords per aconseguir solucions consensuades amb els Serveis Territorials d’Ensenyament i la comunitat educativa abans de l’inici de les preinscripcions del proper curs, per tal de no tornar-lo a començar amb les incerteses i angoixes dels dos darrers anys.

 

Quart.- Comunicar aquests acords als Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a la comunitat educativa de l’Escola Camí del Mig i al Consell Escolar Municipal”.