Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Servei de Mediació Ciutadana atén un 36 % més de casos el 2013 respecte a l’any anterior

Escoltar

El Servei de Mediació Ciutadana atén un 36 % més de casos el 2013 respecte a l’any anterior

Els conflictes majoritaris estan relacionats amb el lloguer i la hipoteca de l’habitatgeEl Servei de Mediació Ciutadana ha atès 617 casos al llarg de 2013, que representen un 36 % més que el 2012. L’increment s’explica en gran mesura per l’augment de casos relacionats amb l’habitatge: processos d’intermediació hipotecària i de lloguer. La memòria s’ha presentat a la Comissió Informativa Municipal de Participació i Serveis a les Persones.


 

Els 617 casos atesos (453 eren casos nous i 164 eren expedients oberts l’any 2012) han representat 4.010 accions realitzades (cada cas comporta diferents actuacions per part dels professionals). Els casos atesos han beneficiat directament a 2.894 persones i indirectament a 7.392 (entorn del conflicte).

 

Les actuacions que s’han portat a terme han estat: 122 mediacions, actes formals on les parts es troben conjuntament, de les quals s’ha arribat a un acord en 66, i no ha estat possible en 7. 197 intermediacions, accions mediadores informals en les que, sovint, les parts arriben a acords espontanis amb recolzament del servei; d’aquestes, 163 van arribar a un acord i en10 més no va ser possible. S’han fet 111 accions de gestió i facilitació i/o assessorament; 58 s’han arxivat perquè l’usuari no ha volgut seguir endavant amb la mediació; 37 s’han arxivat perquè alguna de les parts ha decidit no continuar; 18 no eren mediables; 9 casos s’han derivat a altres serveis.

 

Actualment el Servei de Mediació Ciutadana treballa en 187 casos, a més del seguiment dels acords que s’han pres i dels casos que s’han derivat a altres serveis.

 

Pel que fa als 617 casos tractats, 315 estaven referits a  processos d’intermediació hipotecària i de lloguer; 125 a relacions interpersonals (convivència, sorolls, neteja, animals domèstics, obres, deutes, humitats...); 71 eren problemàtiques a l’entorn de les comunitats de veïns; 55 de mediació familiar; 28 activitats econòmiques; 10 en l’àmbit escolar; 5 de l’espai públic i també 5 sobre temes d’organització i 3 d’incompliment de l’Ordenança de Civisme.

 

Quant als casos relacionats amb temes hipotecaris, 137 es troben en procés i 178 han finalitzat; d’aquests, 66 s’han tancat amb refinançament, 41 amb dació de pagament, 19 amb dació amb lloguer, 12 s’han derivat, en 11 no s’ha arribat a acord, 23 han estat només assessorament, 3 han finalitzat amb la venda del pis i 3 no eren susceptibles de ser mediables.

 

Per barris, els casos procedeixen majoritàriament de Cerdanyola, amb 227, i seguidament Rocafonda amb 138, Pla d’en Boet amb 57 i el Centre amb 52, com a més significatius.

 

Els canals pels quals han arribat el casos al Servei de Mediació Ciutadana són: derivacions de diferents serveis públics (Benestar Social, oficines d’atenció ciutadana, Policia Local, web municipal o Via Pública, entre d’altres),366; de forma directa per iniciativa de l’usuari, 234 i a través d’associacions i entitats diverses, 17.

 

 

Enquesta de satisfacció

 

El 2011 el Servei de Mediació Ciutadana va implementar un sistema d’avaluació per tal que els usuaris valoressin el servei. Així, els usuaris dels 430 casos tancats el 2013 han mostrat en un 86%  una alta satisfacció pel servei; un 13 % l’han valorat amb un satisfacció mitjana i un 1 % ha mostrat una baixa satisfacció pel servei.

 

 

Servei de Mediació des de 2002

 

El Servei de Mediació Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró està ubicat a l’avinguda de Lluís Companys, 21 i funciona des de finals de 2002; en aquests moments compta amb un equip multidisciplinar de 6 mediadors. Des d’aleshores ha anat creixent i consolidant-se com un recurs útil i cohesionador per a la ciutat que aposta pel diàleg com a eina de resolució i prevenció de conflictes.

 

A més de les actuacions de mediació amb els ciutadans i les empreses, el Servei de Mediació Ciutadana treballa en altres àmbits que requereixen de la seva gestió,  com ara la mediació reparadora amb joves que han infringit l’Ordenança de Civisme; el Projecte de Gestió Alternativa de Conflictes (GAC), en l’àmbit educatiu, per tal de sensibilitzar envers la cultura de la mediació i la pau a la comunitat educativa; el suport en la mediació dels casos derivats des del Projecte d’Intervenció en comunitats de veïns en el barri de Rocafonda, la gestió de conflictes als espais públics a requeriment; i la gestió de conflictes en l’àmbit familiar.