Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els delictes baixen un 7,2% al 2013 a Mataró

Escoltar

Els delictes baixen un 7,2% al 2013 a Mataró

Es registra un descens de les estrebades i dels robatoris dins de vehicles però augmenten els robatoris amb força en domicilis i comerços


L’alcalde, Joan Mora, ha presidit avui la Junta Local de Seguretat de Mataró, que ha fet balanç de l’estat de la seguretat a la ciutat durant el darrer any. A la reunió han assistit també el delegat territorial del Govern a Barcelona, Fernando Brea, la regidora de Via Pública, Núria Calpe, i el sotsdirector general de Coordinació de Policia de Catalunya, Josep Milan, a més dels responsables dels diferents cossos policials amb competències a la ciutat i tècnics municipals.

 

Seguint amb els criteris establerts pel Departament d’Interior de la Generalitat, la Junta Local de Seguretat analitza períodes interanuals en comptes de períodes per mesos iguals de comparativa. En aquesta ocasió el període d’anàlisi correspon a l’any natural, de manera que les dades analitzades comparen tot l’any 2013 respecte el 2012.

 

Durant el 2013, el nombre total d’incidents o serveis no planificats realitzats per la Policia de Catalunya ha disminuït un 3,8% respecte el període anterior, essent l’àmbit de seguretat ciutadana el de major requeriment amb un 30,3% respecte al total d’incidents atesos. Els incidents són aquells serveis no programats que es realitzen a demanda ciutadana o d’ofici, però que són sobrevinguts.

 

Pel que fa al nombre de delictes i faltes penals, els fets coneguts a Mataró han disminuït al 2013 un 2,6% respecte l’any anterior, amb una mitjana mensual de 698 infraccions penals. Concretament, els delictes han disminuït un 7,2% (en nombres absoluts, de 4.955 al 2012 a 4.597 al 2013), mentre les faltes penals s’han incrementat en un 3,8%.

 

 

Baixen un 11,8% els delictes contra les persones

 

Dins de les diferents tipologies delictives, els delictes contra les persones (on s’inclouen els homicidis, lesions i agressions sexuals) han disminuït un 11,8%.

 

Pel que fa els delictes contra el patrimoni (on s’inclouen els diferents tipus de robatori, furts i danys) s’observa un davallada general del 24,9% en els robatoris amb força, i concretament en els robatoris en interior de vehicle i en els robatoris amb força en empresa, amb una disminució d’un 37,2% i d’un 31,0% respectivament. No obstant, en aquest tipus delictiu ha experimentat un augment de l’11,6% el robatori amb força en domicili, i del 67,3% els robatoris amb força en establiment comercial.

 

Així mateix, al 2013 s’ha experimentat una davallada general del 2,9% dels robatoris amb violència i/o intimidació. El més significatiu és la disminució dels robatoris amb violència i/o intimidació en domicili en un 26,7% i de les estrebades en un 5,4%, com a resultat dels serveis policials específics de prevenció i d’investigació que s’han realitzat per pal·liar la incidència d’aquests robatoris. En canvi, s’han incrementat un 27,6% els robatoris amb violència i/o intimidació en establiment comercial.

 

Pel que fa al nombre de detencions efectuades per la Policia de Catalunya, han augmentat un 1,9% al 2013 respecte l’any anterior anterior, passant de 969 detinguts a 987 durant el període actual.

 

En la vessant administrativa, s’han aixecat 733 actes per infracció de l’Ordenança de Civisme. En destaca l’augment d’actes aixecades per consum d’alcohol a la via pública, que al 2013 van ser 349 (un 47,6% sobre el total), mentre que al 2012 van ser 273. Aquest augment és conseqüència de l’increment de serveis que realitza la Policia de Catalunya per controlar aquesta pràctica incívica, especialment a les zones d’oci de la ciutat.

 

Pel que fa a la seguretat viària, les dades mostren un augment d’un 0,6% en el nombre d’accidents al 2013, sense que consti cap víctima mortal. Els ferits lleus han disminuït un 0,7% mentre els ferits greus ho han fet en un 21,1% respecte al 2012. El nombre d’atropellaments també ha experimentat una disminució d’un 4,5%, destacant que la major part dels mateixos tenen implicades les unitats turisme-vianant (74,1%). En canvi, el nombre de delictes contra la seguretat viària s’ha incrementat un 10,5%, i d’aquests delictes destaca l’augment de la conducció sota els efectes de l’alcohol en un 40,5% (ha passat de 79 a 111).

 

A la Junta Local també s’ha informat de les diferents sessions preventives que la Policia de Catalunya realitza als col·lectius de risc, amb un total de 343 sessions i 9.201 assistents al 2013, entre gent gran, joves, mares i pares, dones, docents, veïns, nouvinguts, institucions i comerciants.