Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament aprova una declaració institucional que demana flexibilitzar els tràmits administratius dels immigrants

Escoltar

L’Ajuntament aprova una declaració institucional que demana flexibilitzar els tràmits administratius dels immigrants

La Junta de Portaveus, que va tenir lloc el passat 1 de desembre, va aprovar una declaració institucional presentada pels grups municipals de CiU, ICV-EUiA i la CUP sobre la situació administrativa dels immigrants. Van votar-hi a favor CiU, PSC, ICV-EUiA i la CUP i en contra el PPC. El grup de PxC no va assistir a aquesta Junta de Portaveus. La declaració institucional es va llegir al Ple de desembre.


 

El text íntegre de la declaració diu el següent:

 

“Tot i que darrerament s’ha desaccelerat el nombre d’arribades de persones d’origen immigrat de la darrera dècada al nostre país, encara hi ha un notable col·lectiu de persones que intenten accedir a l’espai europeu des d’una situació administrativa irregular.

 

Aquest fenomen comença als espais fronterers europeus, però continua als pobles i ciutats del nostre país amb les persones que han aconseguit evitar els controls policials fronterers i atesa la seva situació d’irregularitat, s’han d’enfrontar a una vida en la més absoluta marginació social. Persones que abandonen el seu país d’origen i es veuen desposseïdes de la ciutadania al país de destí, on es troben amb una realitat que els aboca a viure en uns llimbs legals que les condueixen a l’explotació laboral i l’exclusió social. Moltes de les persones acaben en circuits il·legals, assentaments en espais insalubres o, encara pitjor, retingudes en el Centre d’Internament per a Estrangers (CIE), per finalment ser deportades o tornades de nou a la situació anterior.

 

Totes aquestes persones, quan intenten regularitzar la seva situació a casa nostra, es troben amb l’exigència de tenir un contracte de treball d’almenys un any de durada a jornada completa, la qual cosa és difícil d’aconseguir, per no dir impossible, en el context actual de crisi econòmica i amb una taxa d’atur que volta el 25 %. Aquest context fa que, sovint, no puguin renovar els permisos de treball i residència, quan és el cas, i tornin a estar en una situació d’irregularitat sobrevinguda.

 

El Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril pel que s’aprova el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre “derechos y llibertades de los extranjeros en España y su integración social”, permet la regularització administrativa amb un informe d’arrelament a les persones considerades vulnerables per la seva situació irregular o bé amb un informe d’esforç d’integració. Aquests informes els ha d’emetre la Generalitat a partir d’una proposta positiva elevada per l’Ajuntament. És evident que el simple fet de viure en un lloc sense tenir permís de residència, per si mateixa ja suposa una situació de vulnerabilitat.

 

D’altra banda, tota persona que viu a casa nostra té el dret i l’obligació d’estar empadronada a la població on resideix, tingui o no una residència fixa, ja que el padró és l’eina de les administracions per conèixer el nombre de persones que viuen a cada localitat i així preveure les necessitats de tot tipus. És per això que cap ajuntament hauria de negar l’empadronament de les persones que viuen al seu poble, vila o ciutat, sigui quina sigui la seva situació legal, laboral o d’hàbitat.

 

Per tot això, es proposa a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró els següents:

 

ACORDS

 

Primer.- Apel·lar a l’Estat Espanyol, la Comissió Europea i la Generalitat de Catalunya, en allò que li competeixi a cadascuna, a incloure aquesta greu problemàtica de persones immigrants en situació administrativa irregular, dins les agendes polítiques, per tal de poder articular aquelles mesures que incideixin en aquest fenomen.

 

Segon.- Que es prenguin les mesures que garanteixin la preservació dels drets humans de totes les persones.

 

Tercer.- Sol·licitar a les administracions competents que, en l’actual context de crisi i atur, flexibilitzin les condicions per a la concessió i renovació dels permisos de residència i treball de les persones estrangeres. Una de les mesures de flexibilització seria l’admissió de la tramitació d’expedients que continguin contractes de treball parcial, de pràctiques i de formació, tal com es contempla en la darrera reforma laboral vigent, aprovada pel Govern de l’Estat.

 

Quart.- Sol·licitar al Govern Espanyol l’arrelament favorable a les persones migrades sense regularitzar que estiguin en major situació de vulnerabilitat, i instar les administracions competents a admetre la tramitació dels expedients que continguin els certificats d’esforç d’integració i l’informe positiu d’arrelament social per a aquestes persones.

 

Cinquè.- Demanar al Govern Espanyol que atorgui el permís de residència a totes les persones que aportin el certificat d’esforç d’integració i a la Generalitat de Catalunya que els continuï renovant sense impediment.

 

Sisè.- Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya”.