Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament comença 29 noves actuacions de manteniment i millora de la via pública a la ciutat

Escoltar

L’Ajuntament comença 29 noves actuacions de manteniment i millora de la via pública a la ciutat

Aquestes obres suposen una inversió de 645.960 €

El Servei d’Espais Públics de l’Ajuntament ha començat una nova tanda d’obres de manteniment i millora de la via pública que en els propers 4 mesos afectaran de manera successiva a 29 punts de la ciutat. Els treballs es van iniciar la setmana passada amb el reforç de paviment dels carrers de Sant Pol, Galícia, Pineda i Sant Jordi, i aquesta setmana continuen amb el carrer de la Gatassa i la ronda de la Cerdanya.

 

Es tracta del segon paquet d’obres de millora de l’espai públic que es realitza amb els ajuts del Pla de Concertació de la Xarxa de Governs Locals (2012-2015) adjudicats a Mataró per la Diputació de Barcelona.

 

El primer projecte, executat també aquest any, va suposar l’execució de 45 actuacions amb un import de 353.664 € (IVA inclòs). L’estalvi aconseguit amb l’adjudicació a la baixa d’aquell projecte, amb un pressupost inicial de 491.200 €, ha permès dur a terme 5 intervencions més.

 

El segon projecte s’ha adjudicat a l’empresa ROGASA per un import de 645.960 € (IVA inclòs), també amb una baixa considerable respecte al pressupost inicial (922.800 €) que permetrà en els propers mesos contractar una desena de noves actuacions complementàries.

 

Totes les actuacions que es van executant són debatudes i consensuades prèviament als diferents consells territorials municipals. El debat en el si d’aquests òrgans de participació ciutadana, junt amb l’aplicació dels criteris tècnics necessaris, permet prioritzar les obres més urgents.

 

En total, la inversió en manteniment i millora la via pública entre aquest any i els primers mesos de 2015 sumarà prop d’1,5 milions d’euros només pel que fa als projectes subvencionats per la Diputació. A banda, l’Ajuntament destina cada any una partida pressupostària per atendre actuacions urgents i imprevistos. Al 2013 s’hi va actuar en 795 punts de la ciutat per fer reparacions puntuals i de gener a octubre d’aquest any ja se n’han fet 789 actuacions.

 

 

Reforç de paviments de calçada

 

De les 29 obres contemplades al segon paquet d’actuacions que ara s’inicia, 19 corresponen a treballs de reforç del paviment de calçada. En aquest sentit s’actuarà als següents carrers:

 

- carretera de Mata

- carrer de Pineda

- ronda de la Cerdanya

- carrer de la Gatassa

- carrer de Galícia

- ronda de Leopoldo O’Donnell

- carrer de Sant Jordi

- ronda de Sant Oleguer

- carrer de Tàrrega

- passeig de Rocafonda

- passeig dels Molins

- carrer de Sant Pol

- carrer de Can Xammar i baixada de les Espenyes

- carrer de Sant Isidor

- carrer d’Argentona

- carrer de Montserrat

- carrer de Federico Carlo Gravina

- carrer de Lepant

- lateral de l’avinguda del Maresme

 

Les obres consistiran en el reforç del ferm amb mescla bitumisosa en calent, excepte en el cas de Can Xammar i la baixada de les Espenyes, on se substituiran les lloses de pedra natural per un paviment de peces més petites i resistents de granit natural.

 

 

Reparacions de paviments i actuacions en espais públics

 

A part de les 19 actuacions ja descrites es preveuen 10 intervencions més per reparar paviments o fer altres actuacions en espais públics. En concret, són les següents:

 

- Carrer de l’Hospital: els llambordins del pas elevat situat a la cruïlla amb els carrers de Sant Pelegrí i la baixada de les Espenyes se substituiran per paviment de mescla bituminosa.

 

- Carrer d’Euskadi: es millorarà l’accés al Poliesportiu Municipal del carrer d’Euskadi amb un nou paviment de formigó.

 

- Carrer de Sant Sadurní: es construirà un pas elevat a la cruïlla amb el carrer de Sant Pau.

 

- Les Esmandies: es millorarà el drenatge del pati exterior i l’accés a l’equipament.

 

- Carrer de Josep Maria de Sagarra: es repararà un tram de la vorera malmesa pels arbres existents. Es canviarà el paviment i es faran nous escocells.

 

- Eixamplament de la vorera per a pas de vianants al carrer de Tàrrega: s’eixamplarà uns 2 metres la vorera a la cantonada amb el carrer del Salvador, davant de les escales del cementiri dels Caputxins i la Vil·la Romana. Es reduirà l’amplada de la calçada i es millorarà l’accessibilitat i seguretat del pas de vianants existent.

 

- Itinerari de vianants per a l’accés al Sorrall: es millorarà l’accés de vianants al complex esportiu formant una vorera pavimentada que, des de l’estacionament de la ronda de Bellavista, permeti travessar la carretera d’Argentona (C-1415c) mitjançant un nou pas de vianants i connecti amb la vorera actual situada al lateral de la ronda de Josep Tarradellas.

 

- Aparcament al carrer de Joan Maragall: s’arranjarà el solar de 1.900 m² situat sobre el camp de futbol de l’Escola Salesians, que ara ja s’utilitza com a estacionament però sense estar habilitat per a aquest ús. S’anivellarà i formarà una esplanada de sauló amb capacitat per a 83 vehicles. L’estacionament quedarà delimitat per una reixa metàl·lica de 2 metres i s’instal·larà enllumenat provisional.

 

- Vorera al carrer de Premià: s’acabarà el tram de vorera que està sense urbanitzar, entre els carrers de Santa Caterina i Galícia.

 

- Aparcament del carrer d’Enric Prat de la Riba: s’habilitarà com a estacionament un solar de 1.451 m². S’anivellarà i formarà una esplanada de sauló amb capacitat per a 85 vehicles, es delimitarà l’espai amb una reixa metàl·lica de 2 metres, s’instal·larà enllumenat provisional i es faran els guals d’entrada i sortida.