Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament congela la major part dels tributs, taxes i preus públics per al 2015

Escoltar

L’Ajuntament congela la major part dels tributs, taxes i preus públics per al 2015

Només augmenta l’IBI (+3,85%) i la taxa de cementiris (IPC + 2)


El Ple va aprovar ahir provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals, taxes i preus públics per al 2015. La majoria dels tributs municipals no experimenten cap variació respecte el 2014, a excepció de l’Impost de Béns Immobles (IBI) i de la taxa de cementiris. Les tarifes de l’aigua també queden congelades respecte aquest any. 

La modificació de la majoria de les ordenances va ser aprovada amb els vots a favor del govern (CiU), les abstencions del PSC, PPC, ICV-EUiA, i el regidor no adscrit i els vots en contra de PxC i la CUP. En la votació corresponent a les tarifes el posicionament del PSC va ser a favor.

 

En el mateix Ple es van aprovar també les bases reguladores per a la concessió d’ajuts i subvencions per al pagament dels principals impostos i preus públics, la majoria de les quals van prosperar amb els vots a favor de tots els grups municipals i les abstencions de la CUP. Les votacions diferenciades es van produir en dos aspectos: la concessió de subvencions per al pagament de l'IBI i de la taxa de la brossa domiciliària per raons socials, que va aprovar-se amb l'abstenció de PxC i el vot en contra de la CUP, i els preus públics pel manteniment de les franges de protección contra incendis, que van ser acordats per unanimitat.

 Impacte sobre el contribuent mitjà
 

 

L’impacte de la modificació de les ordenances sobre el contribuent mitjà de cara a l’any que ve pot representar un increment d’uns 14,86 euros i de 13,19 euros en el cas que el contribuent sigui una empresa amb xifra de negocis superior a 1 milió d’euros.

 

Els rebuts de l’IBI s’incrementen com a màxim un 3,855%, tal com estava previst, ja que per tercer any consecutiu s’ha establert aquest topall per pal·liar els efectes de la revisió cadastral. Es dóna la circumstància que aquest és el darrer any que la normativa permet aplicar aquest topall.

 

La taxa de cementiris s’incrementarà d’acord amb l’IPC més 2 punts, en compliment del plec de clàusules del contracte amb l’empresa que és la concessionària d’aquest servei.

 

 

Nova exempció de la plusvàlua per les dacions en pagament

 

Una de les novetats de les ordenances d’enguany és l’aprovació d’una nova exempció legal de la plusvàlua (Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana) per a casos de dacions en pagament o procediments d’execució hipotecària.

 

El nou marc legal permet ara a l’Ajuntament aprovar una exempció d’aquest impost  amb finalitats socials (-fins ara s’estava fent una suspensió de la liquidació, que es derogarà).

 

 

Noves taxes i preus públics

 

Entre les novetats hi ha l’establiment de noves taxes en l’establiment de llicències ambientals, autoritzacions ambientals i comunicacions prèvies per telefonia mòbil i també s’aplicarà un nou escalat per les ocupacions ocasionals de la via pública que té en compte els m2 emprats.

 

Quant als preus públics, els de la brossa comercial es mantenen, però s’introdueix com a novetat una reducció del 50% de la tarifa vigent per a tot aquell comerç que tingui un horari d’obertura de tres o menys dies a la setmana.

 

També hi ha petites modificacions dels preus públics de l’àmbit esportiu, com ara el preu mensual del curset infantil intensiu de natació per al 2n germà, el preu dels casquets de bany, el preu del tiquet puntual per l’ús del gimnàs i el preu de l’assegurança anual i quadrimestral de les activitats per a gent gran.  

 

 

Ajuts i subvencions

 

Juntament amb les ordenances s’aprova la tramitació d’ajuts i subvencions per a les persones amb escassos recursos econòmics i també per al foment de l’activitat econòmica.

 

Les persones,  pensionistes, jubilats o en atur forçós amb escassos recursos econòmics es podran beneficiar d’ajuts per la taxa de la brossa i d’ajuts de fins a un màxim del 34% de la quota de l’IBI.

 

També les famílies monoparentals poden beneficiar-se de com a màxim un 50% del rebut de l’IBI i, una altra de les novetats per l’any que ve és que els propietaris d’habitatges que els cedeixin a la borsa de lloguer poden beneficiar-se d’una subvenció del 100% del rebut d’aquest impost.

 

En els sectors de la ciutat afectats per la Llei de Barris, s’aproven ajuts per pagar l’Impost de Construccions i Obres (ICIO) i també per la taxa per les llicències urbanístiques.

 

També es manté la tarifa social d’Aigües de Mataró (AMSA) i l’aportació de la companyia a l’Ajuntament per ajudar a pagar el rebut de l’aigua a famílies en risc d’exclusió social.

 

Finalment, per al foment de l’activitat econòmica s’aproven ajuts per a aturats i menors de 30 anys per pagar l’ICIO, la taxa de llicències urbanístiques, l’impost de vehicles, la taxa de llicències ambientals, la taxa d’ocupació de sòl i/o de  vol de la via pública i el preu públic de la brossa comercial.