Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament demana a la Generalitat que garanteixi la viabilitat de les escoles municipals de música i dansa de Catalunya

Escoltar

L’Ajuntament demana a la Generalitat que garanteixi la viabilitat de les escoles municipals de música i dansa de Catalunya

El Ple de febrer va donar compte d’una declaració institucional, presentada per tots els grups municipals, sobre el finançament de l’Escola Municipal de Música. La declaració es va aprovar per unanimitat en la Junta de Portaveus del passat dilluns 3 de febrer.


 

El text de la proposta és el següent:

 

“Atès que l’Associació Catalana d’Escoles de Música + Dansa (ACEM) en data 23 de desembre del 2013 ha reunit a representants de 124 municipis, dels quals 81 són alcaldes i/o regidors, en relació a les darreres informacions sobre el finançament de les escoles municipals de música i dansa.

 

Atès que l’any 1993 la Generalitat va signar un conveni de finançament amb els municipis, en el qual reconeixia l’esforç que les administracions locals havien fet per establir l’oferta pública d’aquests ensenyaments. Gràcies a aquest procés es va anar creant una xarxa d’escoles de música i dansa a diferents pobles i ciutats amb un objectiu comú: socialitzar l’accés a la cultura.

 

Atès que el 2008 es va dissenyar un nou model de finançament que seguia tenint el mateix objectiu: facilitar l’accés de la població a la música i la dansa per contribuir així a l’educació integral de les persones, a la formació artística al llarg de la vida i a la cohesió social.

 

Atès que les escoles de música i dansa sempre han desenvolupat un doble paper: la pràctica artística i la cohesió social, però també la professionalització, si s’escau, dels seus alumnes. Poder acomplir les expectatives tan diverses de tot tipus d’usuaris ha estat un gran repte.

 

Atès que fins ara, l’objectiu havia estat establir un mapa d’escoles finançades seguint uns criteris bàsicament demogràfics, geogràfics i de comunicació i per això el Departament d’Ensenyament ha contribuït al cofinançament dels costos de les despeses de funcionament i de personal docent.

 

Atès que l’educació artística és un dels sectors de més importància en la possibilitat de crear valors, habilitats i competències per a l’autoexpressió i la comunicació, per fomentar noves formes de convivència en contextos de diversitat i desigualtat culturals.

 

Atès que una societat més culta i artística és una societat més capaç, més emprenedora i més rica en tots els sentits, fins i tot, en l’econòmic.Es proposa a la Junta de Portaveus l’aprovació del següent ACORD:

 

Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que:1. Es pagui el deute pendent del curs 2011-12


2. El finançament del curs 12-13 i 13-14 sigui com a mínim amb el mòdul 230 € i 150 € de música i dansa respectivament


3. Que trobi una solució de futur que garanteixi la viabilitat de les escoles municipals de música i dansa a Catalunya”.