Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament rebutja la nova taxa per emetre i notificar informes d’estrangeria creada per la Generalitat

Escoltar

L’Ajuntament rebutja la nova taxa per emetre i notificar informes d’estrangeria creada per la Generalitat

El Ple de març va donar compte de la declaració institucional de rebuig a la nova taxa per l’emissió i notificació d’informes d’estrangeria del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. La proposta la va presentar a la Junta de Portaveus, que va tenir lloc dilluns 3 de març, ICV-EUiA i es va aprovar amb els vots de CiU, PSC, ICV-EUiA i la CUP, hi va votar en contra PxC i el PPC es va abstenir.


 

El text íntegre de la declaració és el següent:

 

“Atès que el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya ha emès una circular informativa informant d’una nova taxa a aplicar a partir del 31 de gener de 2014 per l’emissió i notificació d’informes d’estrangeria en matèries com el reagrupament familiar, l’arrelament social o les renovacions a partir de la llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic aprovada per CiU i ERC.

 

Atès que l’entrada en vigor de noves taxes de la Generalitat per l’emissió d’informes d’estrangeria pot significar una duplicitat de pagaments per un mateix servei a la persona interessada, doncs en la majoria dels casos els ajuntaments també cobren la sol·licitud d’aquests informes.

 

Atès que el preu de la taxa és de 35 €, tret de l’informe d’arrelament social, que és de 20 €, quan en l’actualitat els informes d’estrangeria que se sol·liciten als ajuntaments, la majoria dels quals ja cobren una taxa pel procediment, en alguns casos superen ja els 100 €.

 

Atès que com a tribut que és, la taxa ha de respectar els principis constitucionals d’aplicació al nostre ordenament tributari, recollit en l’art. 31 de la Constitució Espanyola i entre els quals sobresurt el principi de capacitat econòmica, al que acompanyen els principis de justícia, igualtat i progressivitat.

 

Atès que la doble imposició d’un únic acte administratiu que pretén impulsar el Departament de Benestar i Família es tracta d’una estratègia que podria vulnerar la legalitat. Segons la normativa d’estrangeria vigent, el ciutadà interessat està sol·licitant un informe únic, independentment dels interessos dels diferents nivells de l’Administració pública a l’hora de la gestió de l’emissió dels informes.

 

Atès que l’article 55 del Reglament d’Estrangeria (RD 557/2011) estableix que, per exemple, els informes d’habitatge per a reagrupament familiar són emesos per l’Administració autonòmica, però que aquesta pot fer la consulta als municipis. Així mateix, l’emissió de l’informe es pot delegar als municipis per part de la comunitat autònoma. En el cas català, el pacte entre el Govern de la Generalitat i la Federació de Municipis per a l’emissió dels informes va implicar la intervenció de les dues administracions. Els municipis recullen les sol·licituds d’informes i fan les gestions necessàries (entrevistes, visites) per fer una proposta i la Generalitat es limita a emetre l’informe i realitzar la seva notificació.

 

Atès que la doble imposició que pretén impulsar el Departament de Benestar i Família significa un abús i que les persones immigrades interessades hagin de pagar dues taxes per un únic acte i que, a més a més, el procediment establert perjudica el ciutadà i no està pensat per a ell, sinó per a la comoditat de l’Administració.

 

Atès que un percentatge important de sol·licitants d’informes d’¡habitatge per reagrupament familiar i per arrelament es veuen obligats a sol·licitar més d’un cop aquest informe (ja que té un període validesa de 3 mesos des de la seva notificació), degut a que per part de subdelegació finalment els hi deneguen la residencia temporal, ja sigui a l’individu o als familiars als que es vol reagrupar. Un fet aquest que pot implicar la paralització de sol·licituds per motius merament econòmics, tot i complir els criteris d’accés al tràmit marcats per la Llei d’Estrangeria en vigor.

 

Atès que la gran majoria de les persones que demanen informes d’estrangeria, i molt especialment els casos d’arrelament social, es troben en situacions d’atur i greu risc d’exclusió social. Aquesta doble taxa s’uneix a l’encariment general del cost de la vida per l’increment general de serveis bàsics, com el transport públic, els subministraments bàsics o la sanitat.

 

Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUiA proposa l’adopció dels següents

 

ACORDS

 

Primer.- L’Ajuntament de Mataró mostra el seu rebuig a la nova taxa creada pel Departament de Benestar i Família que s’aplica des del 31 de gener de 2014 per l’emissió i notificació d’informes d’estrangeria en matèries com el reagrupament familiar, l’arrelament social o les renovacions.

 

Segon.- Es traslladaran els presents acords a la Secretaria per a la Immigració del Departament de Benestar i Família, a la Conselleria de Benestar i Família i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya”.