Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Generalitat dóna el vistiplau als nous planejaments per al Sorrall, riera de Cirera i el sòl no urbanitzable

Escoltar

La Generalitat dóna el vistiplau als nous planejaments per al Sorrall, riera de Cirera i el sòl no urbanitzable

Les modificacions del Pla General en aquests àmbits ja han estat aprovades definitivament

 

La Generalitat de Catalunya ha aprovat definitivament aquest estiu els nous planejaments urbanístics impulsats per l’Ajuntament de Mataró en l’àmbit del Sorrall, el sector discontinu Riera de Cirera-Rocafonda i el sòl no urbanitzable del municipi.

 

El nou planejament de l’àmbit del Sorrall dotarà Cerdanyola d’una nova zona comercial i d’usos terciaris amb la possibilitat d'ubicar-hi un hotel. L’execució de la nova ordenació permetrà dignificar l’entrada de Mataró des d’Argentona i el Vallès Oriental, millorant les connexions amb la carretera d’Argentona, la C-60 i la cruïlla de l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch amb les rondes. Així mateix, preservarà els espais lliures de la zona de garrofers i pinedes pròxima al turó de Cerdanyola. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, va aprovar definitivament el document urbanístic el passat 31 de juliol.

 

Pel que fa a la segona modificació del Pla General a l’àmbit discontinu Riera de Cirera-Rocafonda, l’aprovació definitiva del document urbanístic data del 14 de juliol. Es tracta de l’actualització del planejament que la Generalitat va aprovar definitivament al 2007 per adaptar-lo a les condicions econòmiques actuals. En el sector es preveuen uns 600 habitatges i més de 15.000 m² de sostre terciari; la implantació de dos centres escolars públics –un a Cirera (l’Escola Marta Mata, ja construïda per la cessió anticipada dels terrenys) i l’altre a Rocafonda– i un parc lineal de grans dimensions a la carretera de Cirera com a frontissa entre el barri de Cirera i el Camí de la Serra. El sector es preveu desenvolupar en 6 fases amb un termini màxim de 12 anys.

 

També el 14 de juliol, la Generalitat va donar el vistiplau definitiu a la modificació puntual del Pla General que afecta al sòl no urbanitzable de la ciutat. El planejament reforça la protecció dels usos agrícoles i forestals en aquests sòls, de manera que només s’hi podran fer activitats vinculades a aquests usos prioritaris. Prop de la meitat del terme municipal és sòl no urbanitzable, en concret 1.105 Ha que integren el sòl agrícola de les Cinc Sènies i el sòl forestal situat per sobre de l’autopista C-32.