Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Portaveus rebutja el canvi del sistema d’elecció dels alcaldes proposat pel Govern de l’Estat

Escoltar

La Junta de Portaveus rebutja el canvi del sistema d’elecció dels alcaldes proposat pel Govern de l’Estat

La Junta de Portaveu de dilluns 29 de setembre va aprovar la declaració institucional, presentada pels grups municipals del PSC i ICV-EUiA, en relació amb l’elecció democràtica dels alcaldes i alcaldesses. La declaració es va aprovar amb els vots a favor de CiU, PSC, PxC, ICV-EUiA i la CUP i el PPC hi va votar en contra. Se’n va donar compte al Ple d’octubre.


 

El text íntegre de la declaració institucional aprovada és la següent:

 

“La complexitat i la pluralitat, l’espai de primera instància per a la resolució dels problemes de la ciutadania, l’espai dels grans canvis i de la millora de les condicions de vida de la gent són, sense cap dubte, característiques fonamentals de l’àmbit municipal.

 

Els ajuntaments han estat capaços d’afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals del segle XX: els fenòmens migratoris, els nous models familiars, la dependència i l’envelliment de la població, i en aquesta primera dècada del segle XXI, són el principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi i les retallades.

 

Defensem un model de governs locals de proximitat, un model sustentat en l’autonomia local que permeti desenvolupar les seves competències i que disposi dels recursos suficients per fer-les efectives.

 

Els municipis espanyols han estat des del 1979 l’expressió més evident de l’arribada de la democràcia al nostre país: milers de regidors i de regidores, d’alcaldesses i d’alcaldes, elegits pels seus veïns i veïnes, van accedir al govern dels ajuntaments des de la preocupació per satisfer les demandes més apressants dels seus veïns i també, davant la falta de definició constitucional de les competències locals, per afrontar aquells reptes i actuacions que foren impulsades per la ciutadania. Des d’aquest principi d’Administració més propera, es van configurar els ajuntaments com les entitats que visualitzaren la democràcia al nostre país i que representaren la primera experiència, fins ara irreversible, de descentralització política. Han estat, sens dubte, els motors de les grans transformacions del nostre país; donant respostes als nous reptes dels pobles i ciutats, fent-lo independentment de les competències i del marc financer, pensant solament en solucionar els problemes dels ciutadans.

 

Considerem imprescindible conservar aquest paper, que ha estat raonablement garantit durant tot aquest període per un sistema electoral que, sense ser perfecte, ha permès que les opcions polítiques significatives en què s’organitza la ciutadania en cada municipi hagin configurat majories de govern local amb un recolzament majoritari del vot popular a través d’un sistema de representació, respectant la proporcionalitat contemplada a la CE.

 

Ara, el Govern del PP ha expressat la possibilitat d’una reforma “exprés” de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), concretament del seu Capítol IX article 196, per tal de garantir que l’alcalde o l’alcaldessa de la llista més votada, sense superar el 50 % dels vots, pugui ser-ho i amb majoria absoluta.

 

Amb el seu vot, la ciutadania diposita la seva representativitat en una candidatura i no exclusivament en el seu cap de llista. Com a expressió de la màxima representació de la ciutadania, al plenari de l’ajuntament -format per tots els regidors i regidores electes- li corresponen les atribucions del control i fiscalització i l’adopció d’acords i aprovacions de caràcter general, entre les quals es troba la d’escollir l’alcalde o alcaldessa que presidirà el Ple.

 

Constatem que el PP no ha fet cap proposta en aquesta línia durant tot el procés de tramitació parlamentària de la LRSAL, per cert, aprovada sense l’acord de les altres forces polítiques, i que ho ha plantejat tot just després de les últimes eleccions europees, els resultats de les quals per la davallada de vots del PP posa en risc el manteniment de moltes alcaldies actualment governades per aquesta formació política.

 

Aquesta proposta, a més, qüestiona el valor democràtic del necessari diàleg, negociació i acord entre les forces polítiques representades en el plenari municipal, per decidir democràticament les millors propostes per als ciutadans.

 

Entenem, també, que aquesta proposta expressada pel PP, no representa cap millora per a la regeneració democràtica, sinó que obeeix exclusivament als seus interessos polítics i electorals i no als interessos dels ciutadans i suposa novament una amenaça a la democràcia local.

 

És per això que es proposa a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents ACORDS:

 

1.- Manifestem que un canvi tan important en la dinàmica del funcionament democràtic dels ajuntaments necessita de forma imprescindible que es faci en el moment adient, amb objectius clars i amb unes línies de negociació política amb el municipalisme.

 

2.- Ens manifestem en contra de la voluntat del PP de la modificació de les regles del joc per canviar l’elecció dels alcaldes i de les alcaldesses a pocs mesos de les properes eleccions municipals. Aquest canvi necessita d’un nivell d’acord polític que no sigui només el que l’aritmètica parlamentària exigeix, sinó que sigui un acord amb la majoria de les forces polítiques.

 

3.- L’Ajuntament de Mataró manifesta la seva oposició a la proposta de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), anunciada pel PP.

 

4 - Donar trasllat dels acords al Govern de l’Estat espanyol, i a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya”.