Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament de Mataró aprova una declaració institucional en suport a l’economia del tercer sector

Escoltar

L'Ajuntament de Mataró aprova una declaració institucional en suport a l’economia del tercer sector

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró celebrada l’1 de setembre va aprovar per unanimitat una declaració institucional presentada pel grup municipal del PSC en suport a l’economia del tercer sector.

 

Al Ple municipal celebrat dijous 4 es va donar compte de la declaració aprovada. El text íntegre és el següent:

 

“El Grup municipal socialista, proposa a la Junta de Portaveus instar el Govern de la Generalitat a:

 

1. Introduir mecanismes necessaris en els processos de contractació pública, que tinguin en compte les especificitats de les entitats del tercer sector, la introducció de clàusules socials, i plantejar al Govern de l’Estat que en procés de transposició de les directives europees de contractació, la possibilitat de valorar els preus finals amb IVA, i en tot cas, sempre respectant la normativa aplicable.

 

2. Impulsar el pagament dels deutes pendents a les entitats del tercer sector social des del 2010 en el termini de tres mesos, d’acord amb la normativa d’estabilitat pressupostària i les disponibilitats de la Tresoreria.

 

3. Avaluar els resultats del Pla Araccop 2013-2014, de foment de l’economia social, i convocar una nova edició per a l’any 2015 per promoure la viabilitat i el creixement de les entitats d’economia social.

 

4. Impulsar un pla de millora per a les necessitats financeres de les entitats del tercer sector que faciliti el seu l’accés al crèdit bancari. Per la seva part l’Institut Català de Finances, facilitarà el finançament d’aquestes entitats, mitjançant l’extensió del fons de garantia de l’economia social a les entitats del tercer sector. El Govern s’ha de comprometre a substituir progressivament les convocatòries de subvencions, per a procediments de subvencions plurianuals que agilitzin i redueixin els costos de gestió i de control i facilitar-ne l’accés.

 

5. Continuar impulsant mesures d’enfortiment de la formació del voluntariat, com és l’ampliació del vigent Pla de Formació del Voluntariat, la recuperació de l’Escola d’Estiu del Voluntariat i les actuacions previstes en el futur II Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat.

 

6. Comprometre’s, tal i com preveuen els punts 1 i 4 de les mesures orientades a la suficiència econòmica del Pla de suport al tercer sector que estan desenvolupant conjuntament el Govern de la Generalitat i la Taula del tercer sector, a la millora de la concertació de places de serveis socials per tal de contribuir a una millora de l’estabilitat de les finances de les entitats que presten els serveis i garantir el manteniment de les bestretes en les convocatòries de subvencions al voltant del 80%.

 

7. Agilitzar els mecanismes necessaris per complir el compromís assolit en el Pla de suport al tercer sector d’impulsar la simplificació administrativa en tots els processos de sol·licitud, tramitació i justificació de subvencions, i també en el registre i els censos de les entitats.

 

8. Promoure els canvis legislatius a nivell estatal per tal d’afavorir el mecenatge amb el finançament privat dels projectes, i la millora dels incentius fiscals.

 

9. Estudiar l’aplicació de la metodologia SROI (Social Return on Investment), que mesura el retorn social de les inversions dutes a terme i ens permet assignar els recursos als programes que generen més impacte social de les inversions de la Generalitat de Catalunya”.