Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró aposta per un salt endavant del Pacte d’alcaldes i alcaldesses i per una energia sostenible local

Escoltar

Mataró aposta per un salt endavant del Pacte d’alcaldes i alcaldesses i per una energia sostenible local

L’Ajuntament també recolza la Declaració de Vilanova i la Geltrú sobre els efectes del canvi climàtic en el territori

El Ple de l’Ajuntament va aprovar dijous passat, 8 de maig, l’adhesió a dos acords de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per avançar en els compromisos dels municipis en matèria d’energia sostenible i canvi climàtic.


 

En primer lloc es tracta de l’adhesió a l’“Acord per un Salt endavant del Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses i per una Energia sostenible local”. Aquest acord inclou instàncies i demandes a la Comissió Europea, al Govern de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, d’impuls de programes, elaboració d’estratègies, aprovació d’objectius i determinació de marc normatiu. Les ciutats i pobles adopten el compromís a fer un salt endavant en el pacte, i especialment a:

 

1. Assumir els compromisos en matèria de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle per a l’any 2030, i a afrontar els nous reptes que se’n derivin.

 

2. Lluitar contra les situacions de pobresa energètica, i vetllar per la integració de les polítiques socials, econòmiques i ambientals.

 

3. Intensificar les accions en tots els àmbits del compromís del Pacte en què encara no s’ha actuat suficientment: sector residencial, terciari i transport.

 

4. Avançar per reduir la dependència energètica mitjançant la promoció de l’ús de recursos propis renovables, per tal d’esdevenir exemple per a altres administracions i per a la resta de la societat.

 

5. Fer el seguiment del compliment dels compromisos del Pacte.

 

6. Impulsar la participació ciutadana en l’àmbit energètic com a usuaris finals i com a potencials productors/promotors.

 

En segon lloc, el Ple va aprovar l’adhesió a la Declaració de Vilanova i la Geltrú “Per l’adaptació als efectes del canvi climàtic en el territori i el litoral”. Aquesta declaració inclou els següents acords:

 

- Contribuir a l’adaptació de les ciutats i pobles

- Definir estratègies d’adaptació

- Mobilitzar els agents implicats

- Promoure la gestió i la protecció integral de l’espai marí

- Preveure les accions d’adaptació i de prevenció de riscos

- Actuar per una gestió sostenible i eficient del cicle de l’aigua

- Garantir la coordinació de les polítiques de mitigació i adaptació

- Fer difusió de l’ acord.

 

 

Antecedents

 

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, impulsada per la Diputació de Barcelona, és una associació de municipis compromesos amb el medi ambient, per avançar cap a un desenvolupament sostenible. Mataró en forma part activa des de la seva creació, l’any 1997. En aquests moments està integrada per més de 200 entitats locals catalanes, que representen més del 80 % de la població total de Catalunya.

 

Mataró fou una de les primeres ciutats de Catalunya a dissenyar, consensuar i implementar el seu propi procés per obtenir l’Agenda 21 Local l’any 1998. Al juliol de 2008, l’Ajuntament es va adherir al Pacte d’alcaldes i alcaldesses per una Europa amb energies sostenibles, comprometent-se a aconseguir els objectius comunitaris de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle mitjançant actuacions d’eficiència energètica i d’energies renovables. Així mateix, es comprometia a definir un Pla per assolir les reducció del 20 % de les seves emissions a l’any 2020, el Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES) de Mataró, aprovat al 2009.

 

L’adhesió de Mataró al Pacte d’alcaldes i alcaldesses va coincidir amb el procés de revisió de la primera Agenda 21, que es va realitzar posant un èmfasi especial en la lluita contra el canvi climàtic. En el Ple municipal d’1 d’octubre de 2009 es va aprovar el Pla de lluita contra el canvi climàtic – Agenda 21 Mataró, un nou full de ruta de la ciutat, d’horitzó 2020, que contempla 150 actuacions, 82 de les quals integren el Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES) de Mataró.