Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró crea el Consell d’Infants

Escoltar

Mataró crea el Consell d’Infants

És un canal perquè els infants i adolescents participin i s’impliquin en la ciutat

El Ple de juny va aprovar inicialment el Reglament del Consell d’Infants. El document s’emmarca en el Pla integral per a la infància i les famílies de l’Ajuntament i pretén ser un canal perquè els infants i adolescents participin en l’àmbit municipal, allà on es prenen decisions que els afectin.


 

L’origen de què els infants puguin tenir un paper en la societat rau en la Convenció dels Drets dels Infants d’UNICEF que estableix que els estats membres han d’assegurar-los el dret a manifestar la seva opinió en tots els afers que els afectin, les seves opinions han de ser tingudes en compte i han de ser escoltats, a més també acorda que tenen el dret a la llibertat d’expressió.

 

 

Reglament del Consell d’Infants

 

El reglament consta de 16 articles en els quals s’expliquen les funcions del Consell, la seva composició i organització i el seu funcionament.

 

És un òrgan de participació de caràcter consultiu on els infants poden exercir el seu dret a participar, a expressar les seves idees, reflexions i opinions, així com proposar accions concretes per transformar i millorar la ciutat. L’òrgan està vinculat als àmbits d’Ensenyament, Benestar Social i Participació.

 

Quant a les seves funcions, podrà emetre informes i formular propostes i suggeriments en l’àmbit de treball del Consell (a cada curs escolar es desenvoluparà un projecte anual escollit en la sessió de constitució) i el Govern municipal els estudiarà. A més, el Govern informarà i consultarà el Consell d’Infants els temes que tinguin relació amb la infància o aquells que cregui adients. El Consell també podrà treballar sobre qualsevol temàtica que consideri important.

 

Pel que fa a la seva composició, el reglament estableix que estarà format per nens i nenes escollits per l’alumnat dels centres educatius d’infantil i primària que participin en el projecte de participació infantil de l’Ajuntament.

 

El Consell d’Infants s’estructura en els òrgans següents:

 

. Presidència: que anirà a càrrec de l’alcalde.

. Plenari: que estarà integrat pel president, un regidor de cada grup polític municipal, 2 representants de cada centre educatiu (de 5è i 6è de primària) com a vocals i personal tècnic de l’Ajuntament amb funció de secretaria del Consell. Es reunirà una vegada a l’any.

 

A més es constituiran una o més comissions que estaran formades pels representants de cada un dels centres educatius que formen part del Plenari i la secretaria del Consell. Les comissions reflexionaran sobre la temàtica anual acordada, definiran un pla de treball a l’entorn d’aquesta i traslladaran al Plenari els acords presos durant les sessions de treball que en seran tres d’ordinàries i les extraordinàries que es creguin necessàries.

 

L’objectiu final del Consell d’Infants és que els infants de la ciutat treballin els valors i principis de la democràcia i que esdevingui un espai per sensibilitzar i conscienciar els infants sobre les necessitats de l’entorn immediat, donant-los l’oportunitat d’implicar-se en temes i projectes vinculats en la transformació real de la ciutat.

 

Una vegada el Ple ha fet l’aprovació inicial, el reglament se sotmetrà durant 30 dies a informació pública, en cas de no presentar-se cap al·legació durant aquest termini el document quedarà aprovat de manera definitiva.