Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró crea la Comissió d’Habitatge com a instrument de decisió tècnica i política

Escoltar

Mataró crea la Comissió d’Habitatge com a instrument de decisió tècnica i política

Dissenyarà l’estratègia sobre habitatge al municipi

L’Ajuntament de Mataró ha creat i posat en marxa la Comissió d’Habitatge, un òrgan intern de decisió tècnica i política que tindrà com a principal objectiu dissenyar la política d’habitatge en funció de les necessitats del municipi.

 

La comissió es va constituir i va celebrar la primera reunió el 9 de setembre. La presidenta de la comissió és la regidora d’Habitatge, Montserrat Rodríguez, i la vicepresidència recau en la regidora de Benestar Social, Olga Ortiz. Com a vocals actuaran els coordinadors d’àrea de les regidories esmentades i els caps dels serveis municipals implicats.

 

El cap de la Secció d’Habitatge actuarà de secretari i assumirà competències de Gestor d’Habitatge, impulsant i coordinant les peticions de la comissió.

 

Les funcions de la comissió són:

 

- Dissenyar la política d’habitatge municipal i anar-la adequant a les necessitats del moment.

 

- Impulsar i validar el Pla Local de l’Habitatge, així com promoure la seva aprovació.

 

- Supervisar la gestió realitzada en els habitatges públics, prenent les decisions pertinents per a un bon funcionament. En aquest sentit, l’Ajuntament està reorganitzant i traspassant a PUMSA la gestió de tot el parc d’habitatges de lloguer per aconseguir una major eficàcia.

 

- Impulsar i aprovar les mesures i projectes orientats a aconseguir l’accés a un habitatge a aquelles persones que ho necessiten.

 

- Potenciar les accions que s’encaminin a la conservació i millora del parc d’habitatges del municipi. 

 

- Difondre i divulgar els objectius i accions del Pla Local de l’Habitatge, tant al personal de l’organització com a la resta dels ciutadans de Mataró.

 

La comissió es reunirà al menys un cop al trimestre.

 

L’Ajuntament de Mataró també disposa, des de gener de 2012, de la Comissió especial mixta per prevenir i evitar desnonaments. Aquesta comissió, que a més de tècnics i representants municipals compta amb agents externs a l’Ajuntament, es dedica a estudiar les mesures a emprendre a nivell municipal per tal de prevenir i evitar els desnonaments, així com a buscar alternatives que els evitin per motius econòmics, o bé garantir el reallotjament digne de les famílies afectades.