Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró estudiarà implantar un sistema de prevenció d’aïllament social de persones més grans de 75 anys

Escoltar

Mataró estudiarà implantar un sistema de prevenció d’aïllament social de persones més grans de 75 anys

L’Ajuntament demana la col·laboració ciutadana per lluitar contra el vandalisme

L’Ajuntament estudiarà implantar a Mataró un sistema de detecció i acció comunitària per prevenir risc aïllament i exclusió social de persones de més de 75 anys similar al Projecte Radars de l’Ajuntament de Barcelona. El Ple municipal va aprovar el passat 3 d’abril una proposta de resolució presentada pel grup municipal del PPC en aquest sentit, que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups.

 

El text íntegre que es va aprovar és el següent:

 

“Atès que segons els últims indicadors que hem pogut consultar, Perfil de ciutat 2013, a la nostra ciutat tant el pes de la població de 65 anys i més i l’índex d’envelliment (que mesura el pes de la població de 85 anys i més respecte del total) ha crescut fins a situar-se en el 15’5% al 2012 i un creixement del 2’2% pel que fa a l’índex d’envelliment.

 

Atès que a ciutats del nostre entorn, com és el cas de Barcelona, funcionen des de ja fa anys projectes que són molt interessants i dignes de ser valorats per la seva implantació a la nostra ciutat com és el Projecte Radars, consistent en una xarxa de prevenció i d’acció comunitària en la que participen veïns, veïnes, comerciants, persones voluntàries i professionals de les entitats i serveis vinculats als diferents barris de la ciutat i que va adreçat a persones més grans de 75 anys en les següents situacions:

 

-Soles sense xarxa de suport social i/o autonomia limitades.

 

-Acompanyades d’una persona de més de 65 anys.

 

-Acompanyades d’un cuidador amb autonomia limitada.

 

-En domicilis amb barreres arquitectòniques.

 

Atès que fan una tasca que redunda en benefici tant de la persona que rep l’atenció com de la que participa del Projecte Radars ja que es veu enriquida pel que fa al seu compromís amb la comunitat a la qual pertany.

 

Atès que els objectius que es plantegen no han de suposar una despesa important per les arques municipals, tot i que pot generar uns “beneficis” socials i per a les persones molt grans ja que:

 

- Es contribueix a què les persones més grans de 75 anys que viuen soles o acompanyades de persones de més de 65 anys puguin continuar a la seva llar amb la complicitat del seu entorn, reduint el risc d’aïllament i d’exclusió social.

 

- Es potencia la co-responsabilitat entre els actors tant públics com la societat civil.

 

- Permet optimitzar els recursos actuant en els casos més greus.

 

Proposem al Ple l’adopció dels següent acord:

 

Els serveis responsables de Gent Gran de l’Ajuntament de Mataró es posaran en contacte amb els seus homònims de l’Ajuntament de Barcelona, creadors del Projecte Radars, per tal d’estudiar i valorar la possibilitat d’implantar un projecte semblant al que funciona a la capital de Catalunya amb nom de Projecte Radars adreçat al col·lectiu de persones més grans de 75 anys amb les circumstàncies referides a la part expositiva d’aquesta proposta de resolució, per tal que es pugui realitzar a la nostra ciutat un projecte de característiques semblants”.