Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró posa en marxa el segon pla d’actuació sobre la igualtat de gènere

Escoltar

Mataró posa en marxa el segon pla d’actuació sobre la igualtat de gènere

El document consta de 105 accions diferents distribuïdes en 7 línies estratègiques

Mataró ja compte amb el II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania i que correspon al període 2013-2016. El Ple de gener, que va tenir lloc ahir, va donar compte de l’acord de la seva aprovació per part de la Junta de Govern Local.


 

Els plans d’igualtat de gènere són una eina de treball estratègica i transversal per tal d’emprendre accions adreçades a equiparar la situació de dones i homes als municipis i avançar cap a la transformació i el canvi social a través de la incorporació de la perspectiva de gènere a les polítiques municipals. Aquesta perspectiva implica que en l’anàlisi, planificació, disseny i execució de polítiques i actuacions s’han de tenir en compte les diferents necessitats de dones i homes, en totes les dimensions, biològica, psicològica, històrica, social i cultural.

 

La voluntat del Govern de continuar treballant a favor de les polítiques de gènere també queda reflectida en el Pla de Mandat 2011-2015.

 

El document s’ha elaborat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, que va fer l’encàrrec a la Consultoria Mètodes i Tècniques.

 

 

Un nou pla d’igualtat

 

L’elaboració d’aquest nou pla es va iniciar amb l’avaluació del primer pla (2001- 2013) i la posterior diagnosi de gènere, amb la qual s’ha fet una anàlisi de la realitat actual i s’han identificat les diferents necessitats de les dones i els homes a la ciutat. Això ha permès posar de relleu aquelles mancances que poden ser corregides i transformades a través de les mesures i actuacions proposades en el pla.

 

El pla consta de 105 accions diferents distribuïdes en 7 línies estratègiques:

 

1.      Impulsar les polítiques d’igualtat efectiva de dones i homes

2.      Lluitar contra la violència masclista

3.      Fomentar la participació sociopolítica de les dones

4.      Promoure canvis en el repartiment del treball i els usos del temps

5.      Fomentar la coeducació, la formació i la producció cultural de les dones

6.      Incloure la perspectiva de gènere en el disseny de ciutats i territoris

7.      Promoure la salut de les dones

 

Les accions s’han treballat i dissenyat de manera participada amb el personal tècnic i polític de l’Ajuntament i amb les entitats de dones de la ciutat a través del Consell Municipal d’Igualtat dona-home.

 

Aquestes accions es portaran a terme dins el període que compren el pla i es farà seguiment i avaluació anual de cada una d’elles per fer les modificacions i/o rectificacions necessàries per obtenir els resultats previstos.

 

 

Dades a destacar

 

Des de 2003 Mataró compta amb un Protocol d’atenció i derivació de la dona víctima de violència, que dóna una resposta coordinada als casos de violència masclista que es detecten a la ciutat.

 

El 2007 es va crear el Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD), com a centre de les polítiques d’igualtat, ofereix informació, assessorament i atenció especialitzada a les dones, promou la igualtat de gènere entre la ciutadania i potencia els processos d’autonomia de les dones. Actualment està ubicat al carrer de les Tres Roques.

 

Mataró té actualment 4 vocalies de dones, que s’emmarquen dins les associacions de veïns:

 

. Vocalia de dones de l’AV de Rocafonda

. Vocalia de dones Laia l’Arquera (AV Pla d’en Boet)

. Vocalia de dones de l’AV de Cerdanyola

. Vocalia de dones de l’AV del Pati de Can Marchal

 

A banda de les vocalies hi ha altres associacions que s’han anat creant a l’entorn de la dona com Dones reporteres, Musu Kafo, Atypaguasu , Dóna resposta o L’Hora violeta, entre d’altres.

 

El Consell Municipal d’Igualtat dona-home, constituït el 2013, està format per 15 entitats/associacions, 4 grups municipals i 1 servei municipal. A més té una comissió de treball que es reuneix mensualment per organitzar les campanyes del 8 de març (Dia Internacional de les Dones) i del 25 de novembre (Dia Internacional contra la violència masclista) i altres aspectes del seu interès.