Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró preveu la instal·lació d’un parc d’aventura als arbres per diversificar els usos lúdics del parc Forestal

Escoltar

Mataró preveu la instal·lació d’un parc d’aventura als arbres per diversificar els usos lúdics del parc Forestal

L’adjudicatari explotarà també el bar i haurà de fer millores i mantenir els lavabos

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir, 6 de febrer, el plec de condicions per adjudicar la concessió demanial que permetrà instal·lar i explotar econòmicament una instal·lació lúdica esportiva tipus parc d’aventura als arbres a la zona boscosa del parc Forestal. El concessionari també gestionarà i explotarà el bar del parc Forestal i mantindrà el servei de WC públic i gratuït per a tots els visitants del parc.

 

La concessió demanial afecta a un màxim de 32.898 m² de terreny, que corresponen a dues finques municipals situades a l’àrea d’equipaments esportius i a l’àrea d’equipaments i serveis del parc. En aquests terrenys s’hi troba actualment l’esplanada del parc amb una zona de jocs infantils, tres zones d’aparcament, 25 taules de picnic de pedra i un edifici que dóna servei de bar i lavabos, i on també hi ha un habitatge.

 

El plec preveu que l’activitat lúdica esportiva als arbres s’instal·li en altura, no a nivell de terra, amb el màxim respecte amb el bosc i amb un estudi previ per avaluar els riscos de seguretat i forestals. No es permetrà cap tipus de tanca per delimitar l’activitat, i fora de l’horari d’ús es garantirà que ningú hi pugui accedir. El parc d’aventura haurà d’estar en funcionament en un màxim de 2 mesos des de la signatura del contracte.

 

L’adjudicatari també haurà de prestar el servei de bar, que tindrà un horari mínim d’obertura per garantir el seu funcionament al menys els caps de setmana i serà més ampli a l’estiu. Es preveu que el bar pugui funcionar també com a punt d’informació i divulgació del parc. Els lavabos públics estaran oberts tot l’any i l’adjudicatari haurà de fer obres per adaptar un servei a persones amb mobilitat reduïda.

 

Es podran prestar altres serveis o activitats de lleure, restauració o aprofitament esportiu, cultural i educatiu. El plec contempla explícitament que els aparcaments seguiran sent gratuïts i que tampoc es podrà cobrar per l’ús de les taules de picnic.

 

La concessió s’adjudicarà a 12 anys prorrogables fins a un màxim de 15. A canvi, l’adjudicatari haurà d’abonar un cànon anual mínim de 3.000 € a l’Ajuntament i assumir el cost de les obres, millores i conservació plantejades.

 

 

Pla especial d’ordenació del parc Forestal

 

Paral·lelament al procés d’adjudicació de la concessió, l’Ajuntament ha impulsat un Pla especial d’ordenació del parc Forestal del “Turó d’en Dori”. El Pla, que va aprovar inicialment la Junta de Govern el 3 de febrer, regula els usos específics i les condicions de l’edificació en aquest àmbit de sòl no urbanitzable.

 

El parc Forestal té una superfície de 252.537 m² (25,2 Ha). El planejament afecta a una superfície total de 16’6 Ha, que inclou 7 finques de titularitat municipal (15,7 Ha), més els camins de domini públic (0,9 Ha).

 

A l’hora de distribuir els usos possibles, el Pla refon les funcions i usos actuals dels diferents espais (el lleure, els serveis, els aplecs esporàdics com la celebració de la Romeria del Rocío, l’agrupació per festes i reunions, les instal·lacions de jocs) amb la nova proposta lúdica que resultarà de la concessió demanial. Tot plegat per fer-ho compatible amb el bosc i l’ús com a espai divulgatiu de la natura i la biodiversitat.

 

Així, l’àmbit del Pla especial es divideix en una zona d’accessos que inclou els aparcaments (5.536 m²), i una àrea d’equipaments dins de la qual hi les següents subzones: equipaments i serveis (6.080 m²), equipaments polivalents (5.744 m²), equipaments esportius (26.818 m²), equipaments de lleure –picnic i jocs– (7.475 m²) i bosc (109.311 m²).

 

Abans de la seva aprovació definitiva, el Pla especial se sotmetrà a un període d’informació pública d’un mes i es demanaran els informes preceptius al organismes competents.